3

Dobrodošli na prezentaciju
Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

Nadamo se da ćete na našoj prezentaciji dobiti sve potrebne informacije o našem Institutu.

Institut "Dedinje" se nalazi u vrhu evropskih kardiovaskularnih instituta. Medicinsku pomoć pružiće Vam tim vrhunskih stručnjaka. Naše visoko specijalizovano osoblje konstantno prati trendove u polju kardiovaskularne medicine.

S poštovanjem,
Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

 

NOVA ZGRADA
DEDINJE II

informacije>>>

CENTAR ZA UROĐENE SRČANE MANE U ODRASLIH (CUSMO)

Stručni konzilijum pacijenata USMO
informacije>>>

Intervencije kod pacijenata sa USMO
informacije>>>

   

KONTINUIRANA EDUKACIJA
IZ EHOKARDIOGRAFIJE


Bazični kurs
informacije i program >>>


Transezofagealna ehokardiografija
informacije i program >>>

Stres ehokardiografija
informacije>>>


ŠKOLA ZA ULTRASONOGRAFSKU ANGIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

informacije i program >>>


Aktuelni događaji

 

Associate Prof Alessandro Giamberti, MD Phd,

Head of Congenital Surgery, Policlinico San Donato, San Donato M. se, Italy, operisaće pacijente sa kompleksnim urođenim srčanim manama u odraslih u periodu od 18-21. septembra 2016 godine.

Izveštaj o predhodnim posetama Prof Giamberti možete pogledati u CUSMO


Prof. Dr Robert Bonow, Chicago, USA

posetio je IKVBD Dedinje
i održao predavanje dana 11.6.2014.

CV

Liste čekanja naših bolesnika
možete naći na sajtu Republičkog
zavoda za zdravstveno osiguranje:
www.rzzo.rs


Radove naših doktora potražite na međunarodnom pretraživaču naučnih radova - Pub Med
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Novi nacionalni vodiči dobre kliničke prakse
www.zdravlje.gov.rs

ili

www.azus.gov.rs

Međunarodni forum o srčanoj slabosti
Branislav Radovančević
informacije>>>

Forum je akreditovan:
15 KME poena – usmene prezentacije
9 KME poena – pasivno učešće

International Heart Failure Forum
Branislav Radovančević
information>>>