Kalendar događaja

May 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
 • Predavanja Kardiohirurgije
4
5
6
7
8
 • KME za lekare: "Antitrombotska terapija kod bolesnika u pripremi za elektrofiziološke procedure", Predavač: dr Milosav Tomović
9
10
 • Predavanja Kardiohirurgije
11
 • KME za medicinske sestre/tehničare: "Značaj fizikalne terapije kod CVI nakon revaskularizacije miokarda", Predavač: VFT Lidija Babović
12
13
14
15
 • KME za lekare: "Transplantacija srca", Predavač: prof. dr Miodrag Perić
16
17
 • Predavanja Kardiohirurgije
18
19
20
21
 • Klub Instituta: kurs "Cerebralna oksimetrija u kliničkoj praksi IKVB Dedinje“, Predavači: dr Ivan Miljković, dr Marina Lukić, kl. asist. dr Dragana Unić-Stojanović, prof. dr Miomir Jović
22
 • Klinička primena cerebralne oksimetrije tokom operacije unutrašnje karotidne arterije i aortokoronarnog bajpasa u 4 operacione sale / Rad u malim grupama i rešavanje kliničkih problema
 • KME za lekare: "Kardiohirurške procedure nakon PTCA: da li treba premostiti koronarnu arteriju sa prohodnim stentom?" Predavač: dr Miroslav Miličić
23
24
 • Predavanja Kardiohirurgije
25
26
27
28
29
30
31
 • Predavanja Kardiohirurgije

Vesti

Studenti u riznici znanja

24-05-2018|0 Comments

Linkovi