Иницијативом врхунских стручњака запослених на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, а уз свесрдну помоћ колега и сарадника, Институт је 23.06.2020.год. акредитован као научноистраживачка организација (НИО) од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТ).

  • Област истраживања Центра

Имајући у виду глобални значај кардиоваскуларних болести као и досадашње резултате научних радника Института у овој области, Центaр за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларних болести, који је на Институту формиран јула 2021. године, има изузетно важну улогу у свету истраживања кардиоваскуларних болести. Амбиција Института је стварање водећег Центра за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларних болести у Европском истраживачком простору.

Основни задатак Центра за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларне медицине је научноистраживачки рад заснован на научним пројектима који се континуирано спроводе (академски и спонзорисани), а све у циљу унапређења лечења наших болесника.  Главне одлике организације научноистраживачког рада су: стални развој научног кадра, осмишљавање и реализација сопствених академских научних пројеката, учестовање у академским научним пројектима са најелитнијим кардиоваскуларним институтутима широм света, учествовање у спонзорисаним клиничким студијама у којима се развијају лекови и медицинска средства за лечење кардиоваскуларних болести, промовисање публиковања у признатим међународним и домаћим научним часописима као и оптимизација услова за још плодотворнији научноистраживачки рад.

Мултидисциплинарни приступ науци и истраживањима кардиоваскуларних болести кроз Центар за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларне медицине, би се испољио кроз значајно повећан број публикација у водећим светским часописима из области кардиоваскуларне медицине, партиципацију у домаћим и међународним пројектима и научним студијама, активно учествовање на европским и светским конгресима, иновације у  лечењу пацијената на нивоу водећих светских центара, а на крају и кроз саму промоцију науке и истраживања.

  • Истраживачи Центра

Главни предуслов за савремени научноистраживачки рад у Центру јесте високо квалификовано и адекватно обучено особље. Стога је у Центру као приоритет препознато улагање у подмладак као предуслов за стварање и развој квалитетног научног кадра. Основни задаци за остварење овог циља представљају континуирану надоградњу постојећег знања најновијим научним достигнућима и овладавање савременим технологијама и њихова примена у циљу добијања нових научних резултата.

Институт ће у оквиру Центра, поклонити посебну пажњу укључивању младих истраживача у научноистраживачке програме и њихово даље усмерено усавршавање у складу са потребама развоја Центра.

На Институту је радно ангажован 51 истраживач у научним и истраживачким звањима, од којих је 14 истраживача опредељено Центру за научну и истраживачку делатност у области кардиоваскуларне медицине.