Novina u terapiji akutnog srčanog udara

AFEREZA CRP SMANJUJE OŠTEĆENjE SRCA Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” je prva zdravstvena ustanova u jugoistočnoj Evropi u kojoj je afereza C-reaktivnog proteina (CRP) našla svoju izvanrednu primenu u lečenju akutnog srčanog udara. S obzirom da se CRP marker zapaljenja tkiva pokazao kao faktor koji ozbiljno pojačava tkivno oštećenje, dokazano je da je selektivno [...]