PROF.DR MILOVAN BOJIĆ MLADIM LEKARIMA: NIKAD NE ODUSTAJTE OD SVOJIH IDEJA

Predavanjem prof.dr Milovana Bojića, direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” započela je interna edukacija za sve mlade lekare u ovoj institciji. -Program će obuhvatiti mlade lekare koji su u stalnom radnom odnosu, ili su zaposleni na određeno vreme, koji su na programima specijalizacije ili subspecijalizacije, ili su na volonterskom kruženju, lekare koji su došli na [...]