Na redovnoj Izbornoj skupštini, održanoj 5. novembra 2009. godine, Prof. Dr Đorđe Radak izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Pristupno predavanje, pod nazivom “KAROTIDNA HIRURGIJA-između dva rizika” održao je 23.12.2009. godine.

Prof. Dr Đorđe Radak je prvi član Srpske akademije sa Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.