Na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” 9. i 10. maja boraviće nova grupa od 35 studenata treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. To je nastavak saradnje započete pre godinu dana, kada je Institut “Dedinje” postao nastavna baza banjalučkog Medicinskog fakulteta. Nova generacija studenata će u okviru ove radne posete biti u prilici da se upozna sa organizacijom rada Instituta, potom će odslušati predviđena stručna predavanja i u praksi učiti veštine iz interne propedevtike. Poseta studenata iz Republike Srpske i njihova edukacija u našem Institutu je potvrda  uspešne realizacije pre više od godinu dana potpisanog  sporazuma o saradnji naši dvaju kuća na planu obrazovanja budućih lekara.

Prošlogodišnja generacija studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci