17.03.2017.  Neinvazivni hemodinamski monitoring  – dr Milica Matić

24.03.2017.  Rehabilitacija bolesnika posle kardiohirurške intervencije – VMT Branko Golubović

07.04.2017.  Monitoring i zdravstvena nega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji – VMS Nevena Simić

28.04.2017.  Invazivni hemodinamski monitoring – dr Nikola Joksić

12.05.2017.  Prepoznavanje rizika, prevencija dekubitalne ulceracije – med. sestra Mirjana Nešović

19.05.2017.  Gasne analize, arterijske i venske krvi – tumačenje rezultata – dr Vladimir Savić

23.06.2017.  Intubacija-tehnika intubacije, set za intubaciju, lekovi   – dr Sanja Ćirić

29.09.2017.  Farmakologija lekova u intenzivnoj nezi  – dr Jelena Lešanović

06.10.2017.  Biomarkeri u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma  – SMLT Vladan Jerinić

27.10.2017.   Farmakoterapija u intenzivnoj nezi II deo – dr Milja Tanasić

04.11.2017.  Značaj dijagnostikovanja anemije kod kardiovaskularnih bolesnika – Tim laboratorijske dijagnostike:
aaaaaaaaaa Anemije – SMLT Mirjana Gajić
                      Hemolizne anemije – SMLT Vladan Jerinić

17.11.2017.  Urgentna stanja u kardiohirurgiji i akušerstvu– SSS Snežana Medaković

24.11.2017. Bubrežna insuficijencija – procena, monitoring i terapijski pristup – dr Aleksandra Živković i SMT Goran Mošić

08.12.2017. Značaj primene protetskog materijala u kardiovaskularnoj hirurgiji – Snežana Medaković

23.02.2018. Uloga eho tehničara u dijagnostici i perkutanom zatvaranju FOA i ASD-aVMS Vesna Milivojević

16.03.2018. Autologna transfuzija – koristi i rizici u primeni – VST Vladislav Pavić

11.05.2018. Značaj fizikalne terapije kod CVI nakon revaskularizacije miokarda VFT Lidija Babović