Kontinuirana medicinska edukacija (KME) za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Institutu Dedinje organizuje se u cilju stalnog unapređenja stručnih znanja, kako bi se održale i unapredile veštine i kompentencije u pružanju zdravstvenih usluga. Odeljenje za kontinuiranu medicinsku edukaciju formirano je oktobra 2009. godine. Koncepcija i plan edukacije koji je tada napravljen menjao se godinama i dopunjavao u skladu sa zakonskim odredbama i potrebama savremene medicine.

Cilj kontinuirane edukacije je proširenje znanja i sticanje praktičnih veština i praćenje trendova u procesu zdravstvene nege kod kardiovaskularnih bolesnika.

U timu za edukaciju se nalazi 17 sestara. Pored glavnih sestara klinika tu su i odgovorne sestre. Tim za edukaciju svakog meseca održava stručne sastanke prema planu i programu za tekuću godinu, a u skladu sa propisima Komore zdravstvenih radnika i Zdravstvenog saveta Srbije.

Edukacija se na Institutu realizuje u tri nivoa. Sve sestre su prošle neki od nivoa u zavisnosti od dužine radnog staža. Edukuju se: sestre, tehničari, pripravnici, volonteri koji se pripremaju za polaganje državnog ispita. Sestre koje prođu prvi nivo, viši nivo edukacije obavljaju daljim kruženjem na Klinici. Od početka 2017. godine u okviru eksterne edukacije održana su četiri stručna sastanka, akreditovana su još četiri stručna sastanka kao i dva kursa od Zdravstvenog saveta Srbije.

U okviru interne edukacije sprovodi se plan edukacije medicinskih sestara – tehničara iz intenzivnih nega i anestetičara.

Takođe, u okviru interne edukacije, postoji i godišnji plan edukacije za 2017. godinu, čija realizacija obuhvata sva odeljenja i klinike.

Održavaju su i Škola kardiopulmonalna reanimacije, Škola ultrazvuka i Škola intenzivne nege u okviru interne edukacije.

Interna i eksterna edukacija na Institutu je usko povezana tako da svi zaposleni tehničari i sestre dobijaju kompletno stručno usavršavanje u kardiovaskularnoj oblasti koje im služi kao odlična preporuka.

Teme i predavači u 2017:

10.03.2017. „Potencijalni problemi (greške) u sprovođenju terapije“ – VMS Dragica  Tokodi 

17.03.2017. „Neinvazivni hemodinamski monitoring“ – dr Milica Matić

24.03.2017.  „Rehabilitacija bolesnika posle kardiohirurških  intervencija“ – VMT Branko Golubović

07.04.2017.  „Monitoring i zdravstvena nega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji“ – VMS Nevena Simić

28.04.2017.  „Invazivni hemodinamski monitoring“ – dr Nikola Joksić

12.05.2017.  „Prepoznavanje rizika, prevencija i lečenje dekubitalnih ulceracija“ – med. sestra Mirjana Nešović

19.05.2017.  „Gasne analize, arterijske i venske krvi – tumačenje rezultata“ – dr Vladimir Savić

23.06.2017. „Intubacija – tehnika intubacije, set za intubaciju, primena lekova“ – dr Sanja Ćirić

09.09.2017. “Mehanička ventilacija” – dr Ivan Miljković, VMS Jelena Vukašinović, VMS Emilija Stojičević, VFT Rade Ilić

29.09.2017. “Farmakoterapija u intenzivnoj nezi”  – dr Jelena Lešanović

06.10.2017. “Biomarkeri u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma” – SMLT Vladan Jerinić

27.10.2017. “Farmakologija u intenzivnoj nezi II deo” – dr Milja Tanasić

04.11.2017. “Značaj dijagnostikovanja anemija kod kardiovaskularnih bolesnika” – Tim laboratorijske dijagnostike

17.11.2017. “Urgenta stanja u kardiohirurgiji i akušerstvu” – SSS Snežana Medaković

24.11.2017. “Bubrežna insuficijencija, procena, monitoring i terapija” – dr Aleksandra Živković i SMT Goran Mošić

08.12.2017. “Značaj primene protetskog materijala u kardiovaskularnoj hirurgiji” – Snežana Medaković

22.12.2017. “Principi transfuzije krvi i derivata” – dr Evgenija Strugarević

Teme i predavači u 2018:

23.02.2018. “Uloga eho tehničara u dijagnostici i perkutanom zatvaranju FOA i ASD-a” –  VMS Vesna Milivojević

09.03.2018. “Autologna transfuzija – koristi i rizici u primeni” – VST Vladislav Pavić

23.03.2018. “Indikacije za color dupleks scan karotidnih arterija” – dr Nikola Aleksić

Stručni sastanci:

27.04.2018. “Značaj Službe za transfuziju krvi u preoperativnom, intraoperativnom i postoperativnom praćenju bolesnika” – VSS Dragica Samardžić

11.05.2018. “Značaj fizikalne terapije kod CVI nakon revaskularizacije miokarda” – VFT Lidija Babović

“Primena kontrastnih sredstava u MSCT-u” – VST Enis Osmani

“Istorijat sestrinstva IKVB Dedinje i pogled u budućnost” – SSMS Snežana Borić

Interna edukacija:

01.06.2018. “Invazivni monitoring” – Nikola Joksić

Nacionalni seminar I kategorije – Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije  “ESKULAP”

08.02.2019. “Osnovi zdravstvene nege u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih oboljenja” – Aleksandra Živković, Aleksandra Končarević, Nevena Simić, Jelena Vukašinović, Mira Ranković

Teme i predavači u 2019:

INTERNA EDUKACIJA

18.01.2019. “Primena biomarkera sespse presepsina u kardiovaskularnoj hirurgiji” – Vladan Jerinić

25.01.2019. “Zdravstvena nega i zbrinjavanje pacijenata u akutnom koronarnom sindromu” – Dragica Tokadi

01.02.2019. “Značaj medicinske sestre u prepoznavanju komplikacija akutnog infarkta miokarda” – Julijana Đurićić

22.02.2019. “Preoperativna priprema pacijenata za kardiohirurške operacije” – Zorica Nešković

01.03.2019. “Delokrug rada fizioterapeuta u preoperativnoj pripremi pacijenata za kardiohirurške operacije” – Vida Borisavljević

15.03.2019. “Hirurška revaskularizacija miokarda u AKS” – Miodrag Miličić

22.03.2019. “Rekonstrukcija ushodne aorte i aortnog korena” – dr Slobodan Mićović

EKSTERNA EDUKACIJA

XX STRUČNA KONFERENCIJA LABORATORISKIH TEHNOLOGA I TEHNIČARA SRBIJE
Leskovac 29.03-31.03.2019.

“Biomarkeri inflamacije i infekcija kod pacijenata nakon hirurgije” – Mirjana Gajić

“Pravilno uzorkovanje matewrijala i mogućnost preanalitičke greške” – Vladan Jerinić

“CRP u inflamaciji i infekciji” – Itov Dušan

“Značaj određivaja leukocita, leukocitarne formule i sedimentacije u infekciji” – Milinka Mihajlović

“Značaj određivanja prokalcitonina” – Nataša Milošević

“Presepsin-novi marker inflamacije” – Vladan Jerinić

HISPA SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM-SINERGIJA NAUKE, PRIRODE I STILA ŽIVOTA
Beograd 29.03.2019.

“HISPA i digitalne tehnologije: prozor u kvalitetnu edukaciju stanovništva i zdravstvenih radnika” – Aleksandar Starčević

“Hipertenzija (povišen krvni pritisak, tihi ubica) – HISPA kontrola” – Jelena Đorđević

“Odvikavanje od pušenja, crno beli svet-HISPA obaveza” – Dalibor Aksić

“Ishrana, lična dijeta-osnova HISPA programa” – Nevena Simić

UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA REPUBLIKE SRBIJE “ESKULAP” NACIONALNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: O SADAŠNJOSTI ZA BUDUĆNOST
Beograd 11.04-14.04.2019.

“Delokrug rada medicinske sestre u toku izvođenja kateterske radiofrekventne ablacije atrijalne fibrilacije” – Dragana Ivković

“Prevencija komplikacija intravenske terapije i hemodinamskog monitoringa” – Sandra Lazić

“Preoperativna priprema pacijenata za kardiohirurške operacije” – Zorica Nešković

“Standardizovane procedure kod profilaktičkih mera asepse u kardiovaskularnoj hirurgiji” – Stana Cvetić

“Karotidna bolest i postoperativno praćenje pacijenata nakon operacije karotidnih arterija” – Slađana Beljić

“Delokrug rada medicinske sestre-tehničara pri prijemu pacijenata sa sumnjo na disekciju aorte u jedinici intenzivnog lečenja” – Jelena Vukašinović

“Intraaortna balon pumpa – zdravstvena nega i praćenje pacijenata” – Mira Ranković

“Značaj medicinske sestre-instrumentarke kod operacije ugradnje pumpe za mehaničku potporu rada leve komore srca (LVAD)” – Dragana Zdravković

“Područije sestrinske odgovornosti u okviru tretmana bolesnika sa ugrađenim levim ventrikularnim sistemom za podršku (LVAD)” – Nevena Simić

“Standardizovane sestrinske intervencije pri povezivanju pacijenata na ECMO potporu” – Jasna Racić

“Zdravstvena nega pacijenata na mehaničkoj potpori cirkulacije – ECMO” – Aleksandra Jagodić

“Delokrug rada medicinske sestre -instrumentarke kod operacije po Bentallu” – Aleksandra Končarević

“Primena savremenih obloga u lečenju akutnih i hroničnih rana” – Mirjana Nešović

“Lečenje duboke sternalne infekcije VAC terapijom” – Branka Petković