Stručni sastanci za lekare u organizaciji Instituta akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u periodu septembar 2017. – novembar 2018.

26.09.2017. ”Savremeni pristup hirurškom rešavanju bolesti distalnog dela aorte” – Dr Željko Bojović

03.10.2017. ”Da li bi inflamatorni odgovor na endovaskularne procedure trebalo da nas zabrinjava?” – Dr Nenad Đukić

17.10.2017. “Otežan disajni put“ – Dr Aleksandra Kaluđerović

24.10.2017. “Plućna hipertenzija usled bolesti levog srca“ – Dr Jelena Kljajević

07.11.2017. “Kardiopulmonalna reanimacija u kardiohirurških pacijenata“ – Dr Dragana Unić-Stojanović

14.11.2017. “Novo o novim oralnim antikoagulansima“ – Dr Slađana Božović-Ogarević

 

Stručni sastanci za lekare u organizaciji Instituta akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u 2016/2017:

„Savremeni pristup lečenja infektivnog endikarditisa” – dr Dragana Dinić

„PCI kod pacijenata sa stenozom Left Main – rezultati registra IKVB Dedinje” – dr Mihajlo Farkić

„Savremeni principi lečenja kardiogenog šoka u akutnom infarktu miokarda” – dr Petar  Otašević

„Urgentna karotidna endarterektomija kod pacijenata sa akutnim neurološkim ishemijskim događajima” – dr Srđan Babić

„Kateterska ablacija komorske tahikardije u bolesnika sa oboljenjem srca” – dr Dejan Vukajlović

„Refrakternost na transfuziju trombocita” – dr Lidija Mijović

“Savremeni pristup hirurškom lečenju bolesti distalnog dela aorte” – dr Željko Bojović

“Novo o novim oralnim antikoagulansima“ – dr Slađana Božović Ogarević

“Kardiopulmonalna reanimacija kod kardiohirurških pacijenata” – dr Dragana Unić-Stojanović

„Otežan disajni put“ – dr Aleksandra Kaluđerović

„Plućna hipertenzija usled bolesti levog srca“ – dr Jelena Kljajević