Stručni sastanci za lekare u organizaciji Instituta akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u periodu septembar 2017. – novembar 2018.

26.09.2017. ”Savremeni pristup hirurškom rešavanju bolesti distalnog dela aorte” – dr Željko Bojović

03.10.2017. ”Da li bi inflamatorni odgovor na endovaskularne procedure trebalo da nas zabrinjava?” – dr Nenad Đukić

17.10.2017. “Otežan disajni put“ – dr Aleksandra Kaluđerović

24.10.2017. “Plućna hipertenzija usled bolesti levog srca“ – dr Jelena Kljajević

07.11.2017. “Kardiopulmonalna reanimacija u kardiohirurških pacijenata“ – dr Dragana Unić-Stojanović

14.11.2017. “Novo o novim oralnim antikoagulansima“ – dr Slađana Božović-Ogarević

Predavanja za lekare u sklopu KME koja nisu akreditovana:

21.11.2017. “Zablude prilikom merenja troponina u perifernoj cirkulaciji” – dr Vera Marević

28.11.2017. “Reparacija aortne valvule i operacija aneurizme aortnog korena” – dr Slobodan Mićović

05.12.2017. “Krioablacija atrijalne fibrilacije (iskustvo našeg centra)” – dr Dejan Kojić

 

Stručni sastanci za lekare u organizaciji Instituta akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u 2016/2017:

„Savremeni pristup lečenja infektivnog endikarditisa” – dr Dragana Dinić

„PCI kod pacijenata sa stenozom Left Main – rezultati registra IKVB Dedinje” – dr Mihajlo Farkić

„Savremeni principi lečenja kardiogenog šoka u akutnom infarktu miokarda” – dr Petar  Otašević

„Urgentna karotidna endarterektomija kod pacijenata sa akutnim neurološkim ishemijskim događajima” – dr Srđan Babić

„Kateterska ablacija komorske tahikardije u bolesnika sa oboljenjem srca” – dr Dejan Vukajlović

„Refrakternost na transfuziju trombocita” – dr Lidija Mijović

“Savremeni pristup hirurškom lečenju bolesti distalnog dela aorte” – dr Željko Bojović

“Novo o novim oralnim antikoagulansima“ – dr Slađana Božović Ogarević

“Kardiopulmonalna reanimacija kod kardiohirurških pacijenata” – dr Dragana Unić-Stojanović

„Otežan disajni put“ – dr Aleksandra Kaluđerović

„Plućna hipertenzija usled bolesti levog srca“ – dr Jelena Kljajević

 

Teme i predavači za KME za 2018:

27.03.2018. “Zablude prilikom određivanja troponina u perifernoj cirkulaciji” – dr Vera Maravić-Stojković

03.04.2018. “Selekcija pacijenata za srčanu transplantaciju i mehaničku cirkulatornu potporu” –dr Dragana Košević

17.04.2018. “Procena kardijalnog rizika u preoperativnoj pripremi za nekardijalnu hirurgiju” – prof. dr Milorad Borzanović

24.04.2018. “Brugada sindrom” – dr Ružica Jurčević

08.05.2018. “Antitrombotska terapija  kod bolesnika u pripremi za elektrofiziološke procedure” – dr Milosav Tomović

15.05.2018. “Transplantacija srca” – prof. dr Miodrag Perić

22.05.2018. “Kardiohirurške procedure nakon PTCA: da li treba premostiti koronarnu arteriju sa prohodnim stentom?” – dr Miroslav Miličić