21. osnovni kurs

23. septembar - 13. decembar 2019.
otvoren za prijavljivanje
Program >>
Cena kursa: 2850 eura, u dinarskoj protivvrednosti
po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun:
840-647667-37
20. osnovni kurs

24. septembar - 14. decembar 2018.
završen 13 polaznika
polaznici
završni izveštaj
19. osnovni kurs

5. februar - 27. apil 2018.
završen 9 polaznika
polaznici
završni izveštaj
18. osnovni kurs

18. septembar - 8. decembar 2017.
završen 11 polaznika
polaznici
završni izveštaj
17. osnovni kurs

6. februar - 29. april 2017.
završen 12 polaznika
polaznici
završni izveštaj
16. osnovni kurs

26. septembar - 16. decembar 2016.
završen 13 polaznika
polaznici
završni izveštaj
15. osnovni kurs

8. februar - 30. april 2016.
završen 13 polaznika
polaznici
završni izveštaj
14. osnovni kurs

21. septembar - 11. decembar 2015.
završen 16 polaznika
polaznici
završni izveštaj
13. osnovni kurs II deo

22. septembar - 12. decembar 2014.
završen 13 polaznika
polaznici
završni izveštaj
13. osnovni kurs I deo

3. februar - 25. april 2014.
završen 5 polaznika
polaznici
završni izveštaj
12. osnovni kurs

23. septembar - 13. decembar 2013.
završen 9 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
11. osnovni kurs

4. februar - 29. april 2013.
završen 9 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
10. osnovni kurs

24. septembar - 14. decembar 2012.
završen 15 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
9. osnovni kurs

6. februar - 27. april 2012.
završen 14 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
8. osnovni kurs

26. septembar - 16. decembar 2011.
završen 14 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
7. osnovni kurs

27. septembar - 17. decembar 2010.
završen 11 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
6. osnovni kurs

1. mart - 28. maj 2010.
završen 9 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
5. osnovni kurs

21. septembar – 18. decembar 2009.
završen 14 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
4. osnovni kurs

26. januar - 24. april 2009.
završen 11 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
3. osnovni kurs

22. septembar - 19. decembar 2008.
završen 15 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
2. osnovni kurs

25. februar - 23. maj 2008.
završen 12 polaznika
predavači
polaznici
završni izveštaj
1. osnovni kurs

24. septembar - 24. decembar 2007.
završen 13 polaznika
predavači
polaznici
završni izvestaj

Telefon: 011/ 3601 671; 3601 670
Fax: 011/3601 714
E-mail: echo@ikvbd.com