1. Trajanje kursa mesec dana

2. Predavanja 3 radna dana

3. Praktičan deo 4 nedelje

4. Ograničen broj polaznika

5. Cena kursa: 2000 eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun: 840-647667-376. 6. kurs stres ehokardiografije u najavi, planiran za 2019. (tačan datum će biti određen u zavisnosti od broja zainteresovanih polaznika)

7. Broj kandidata je ograničen, potrebno je znanje konvencionalne transtorakalne ehokardiografije

8. Kurs je akreditovan

Program kursa stres ehokardiografije možete pogledati ovde>>

Telefon: 011/ 3601 671; 3601 670
Fax: 011/3601 714
E-mail: echo@ikvbd.com