Osnovne informacije o kursu:

1. Trajanje kursa 2 meseca

2. Predavanja 3 dana

3. Praktičan deo 7 nedelja (uključuje rad sa ambulantnim bolesnicima i intraoperativni eho)

4. Ograničen broj polaznika

5. Cena kursa: 3000 eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun: 840-647667-37

6. 7.Viši kurs iz Transezofagealne ehokardiografije u najavi, planiran za 2019. (tačan datum će biti određen u zavisnosti od broja zainteresovanih polaznika), otvoren je za prijavljivanje, ograničen broj polaznika na 6

8. Planira se maksimalno 6 polaznika, koji znaju konvencionalnu transtorakalnu ehokardiografiju

9. Kurs je akreditovan

Program kursa možete pogledati ovde>>>

Telefon: 011/ 3601 671; 3601 670
Fax: 011/3601 714
E-mail: echo@ikvbd.com