XV ŠKOLA ZA
ULTRASONOGRAFSKU
ANGIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU


4. mart 2019.
PRIJAVE NA TEL.
011-3601668


Osnivač: Prof. dr Đorđe Radak

Broj polaznika: do 8

Profil polaznika: Internisti, Hirurzi, Neurolozi, Fizijatri, Radiolozi, Dermatolozi, Specijalisti Opšte medicine, Klinički doktori

Škola obuhvata teorijska predavanja i praktičnu edukaciju:

    – Centar za teorijsku nastavu: Amfiteatar IKVB Dedinje

     – Centar za praktičnu kliničku edukaciju: Laboratorija za neuroangiologiju i opštu angiologiju Klinike za vaskularnu hirurgiju IKVB Dedinje

Centar za polaganje završnog ispita: IKVB Dedinje


BAZIČNI PROGRAM ŠKOLE

I   Opšti principi ultrasonografske dijagnostike

II  Ultrasonografija supraaortalnih grana

III Ultrasonografija abdominalne aorte i visceralnih arterija

IV Ultrasonografija arterija i vena donjih ekstremiteta

 

Program škole

Nastava se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela.

Teorijska nastava se odvija 5 do 7 časova dnevno tokom nedelju dana. Nakon toga se polaže kvalifikacioni test koji lekare osposobljava za praćenje praktične nastave.

U toku naredna 2 meseca odvija se praktična nastava u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima (od 12 do 16 h i od 16 do 20 h) i u dogovoru sa samim kandidatima.

Za vreme edukacije svaki polaznik mora samostalno da uradi najmanje 100 pregleda supraaortnih grana, 50 pregleda abdominalne aorte sa visceralnim arterijama i 50 pregleda arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta.

Praktična edukacija obuhvata i prisustvo na vaskularnom konzilijumu, boravak na odeljenju vaskularne hirurgije i u operacionoj sali radi komparacije ultrazvučnih i intraoperativnih nalaza.

Praktični rad se odvija u dve smene sa dva polaznika po aparatu ALOCA 10.

Završni ispit se sastoji iz dva dela:

  1. Praktični ispit u toku koga polaznik obavlja:
  • Jedan pregled supraaortnih grana: karotidnih, vertebralnih arterija, truncusa brachiocephalicusa i subklavijalnih arterija.
  • Jedan pregled arterija i vena gornjih i/ili donjih ekstremiteta.
  • Jedan pregled abdominalne aorte i visceralnih arterija.

Pregled se tumači usmeno i piše se završni nalaz koji prati i ocenjuje imenovana komisija.

  1. Završni test se procenjuje komisijski.

Polaznici škole za Ultrasonografsku angiološku dijagnostiku dobijaju sertifikat koji zvanično potvrđuje osposobljenost za obavljanje i interpretaciju nalaza iz Ultrasonografije supraaortnih grana, abdominalne aorte sa visceralnim granama, kao i arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta.

Škola je akreditovana od strane ZDRAVSTVENOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE, polaznici dobijaju bodove.

O ostalim pojedinostima možete se obavestiti kod
dr Nikole Aleksića na telefon 011-3601-668