Rukovodioci nastave: Prof. dr Đorđe Radak, Prof. dr Jovo Kolar 
Zamenik rukovodioca nastave: Dr Sandra Radak mr sci. 
Nastavni odbor škole za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku:
Prof. dr Đorđe Radak
Prof. dr Jovo Kolar
Dr Sandra Radak mr sci.
Prof. dr Nenad Ilijevski
Prof. dr Dragan Sagić
Dr Nikola Aleksić mr sci.
Dr Maja Nešković
Dr Milorad Ševković

Sekretar škole:
Dr Nikola Aleksić

Tehnički sekretari:
Jovana Jelisavac
Jasminka Božić
Svetlana Kostić

U toku su prijave za XII  ŠKOLU ZA ULTRASONOGRAFSKU ANGIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU mart/april 2018. god. na telefon: 011/3601-668
Broj polaznika: do 8
Profil polaznika: internisti, hirurzi, neurolozi, fizijatri, radiolozi, dermatolozi, specijalisti opšte medicine, klinički doktori…

Od 2009. godine  našu Školu za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku  je sa uspehom završilo preko 50 lekara raznih specijalnosti iz:  Srbije, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Slovenije

Škola obuhvata teorijska predavanja i praktičnu edukaciju:

  • Centar za teorijsku nastavu: Amfiteatar IKVB Dedinje
  • Centar za praktičnu kliničku edukaciju: Laboratorija za neuroangiologiju i opštu angiologiju Klinike za vaskularnu hirurgiju IKVB Dedinje.

Centar za polaganje završnog ispita: IKVB Dedinje

BAZIČNI PROGRAM ŠKOLE
I Opšti principi ultrasonografske dijagnostike
II Ultrasonografija supraaortalnih grana
III Ultrasonografija abdominalne aorte i visceralnih arterija
IV Ultrasonografija arterija i vena donjih ekstremiteta

Program škole 
Nastava se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela.

Teorijska nastava se odvija 5–7 časova dnevno tokom nedelju dana. Nakon toga se polaže kvalifikacioni test koji lekare osposobljava za praćenje praktične nastave.

U toku naredna 2 meseca odvija se praktična nastava u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima (u periodu: 9:00–12:00 i 14:00–17:00).

Za vreme edukacije svaki polaznik mora da uradi najmanje 100 pregleda supraaortnih grana, 50 pregleda abdominalne aorte sa visceralnim arterijama i 50 pregleda arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta.

Praktična edukacija obuhvata i prisustvo na vaskularnom konzilijumu, boravak na odeljenju vaskularne hirurgije i u operacionoj sali radi komparacije ultrazvučnih i intraoperativnih nalaza.

Praktični rad se odvija u dve smene sa dva polaznika: obuka se všin na najsavremenijim  ultrazvučnim aparatima.

Završni ispit se sastoji iz dva dela:

  1. Praktični ispit u toku koga polaznik obavlja:
  • Pregled supraaortnih grana
  • Pregled arterija i vena gornjih i/ili donjih ekstremiteta
  • Pregled abdominalne aorte i visceralnih arterija

Pregled se tumači usmeno i piše se završni nalaz koji prati i ocenjuje imenovana komisija.

  1. Završni test se procenjuje komisijski.

Polaznici škole za Ultrasonografsku angiološku dijagnostiku dobijaju sertifikat koji zvanično potvrdjuje osposobljenost za obavljanje i interpretaciju nalaza iz Ultrasonografije supraaortnih grana, abdominalne aorte sa visceralnim granama, kao i arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta.

Škola je akreditovana od strane ZDRAVSTVENOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE, polaznici dobijaju bodove.

U toku je prijavljivanje lekara za XI školu neinvazivne vaskularne dijagnostike – mart/april 2018. godine.

Cena je 2500 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

O ostalim pojedinostima možete se obavestiti kod
Dr Nikole Aleksića na telefon 011/3601-668.