Prvi put na našem Institutu, kao i u našoj zemlji, primenjena je Endoskopska metoda pripreme arterijskih i venskih graftova (EVH), kod najzastupljenije kardiohirurške procedure (aortokoronarnog bypass-a).

Metoda (EVH) se koristi u mnogim Evropskim zemljama, kao i u preko 75% bolnica u Americi u kojima se izvode kardiohirurške operacije. Prva procedura je izvedena još 1995 godine.

Ova metoda podrazumeva uzimanje graftova kroz male incizije, dužine do 2,5 cm. Operacija se vrši uz korišćenje posebnih instrumenata (setova) za EVH.

Graftovi koji mogu da se uzimaju su vena safena magna, vena safena parva i arterija radialis.

Prednosti ove metode:

  • smanjenje dužine boravka u bolnici u odnosu na bolesnike sa klasičnom preparacijom arterijskih i venskih graftova
  • smanjenje rizika za infekciju operativne rane
  • brži oporavak bolesnika
  • isti kvalitet graftova, kao prilikom otvorene preparacije
  • kozmetski efekat
  • značajnu finansijsku uštedu

Proceduru su nam prezentovali gostujući doktori:
Mr Afsar Aliar, BSc, BMI The Alexandra Hospital,Manchester
Dr Marian Kohut, University Hospital in Pilsen

U proceduri učestvovali:
Mr. sci. med. dr Marko Jovanović, Institut Dedinje i doktori sa Klinike za kardiohirurgiju Instituta Dedinje