Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” zbrinjava sve akutne infarkte za grad Beograd i širi region Srbije, svakodnevno, od 0 do 24 časa. Iako nije COVID bolnica, Institut je u situaciji  da provodi sve neophodne mere zaštite predviđene u situacijama epidemije, kao da je COVID ustanova. Zbrinjavanje hitnih slučajeva, kad o životu odlučuju minute, pored svih mera predostrožnosti pri prijemu pacijenata sa akutnim infarktom, pokazalo je da asimptomatski pacijenti sa urednim laboratorijskim i svim drugim pratećim nalazima mogu biti COVID pozitivni i tek kasnije razviti kliničku sliku te zarazne bolesti. Stoga su na Institutu “Dedinje” preduzete sve potrebne mere zaštite u skladu sa predviđenim algoritmima i svim pravilima struke, koje se svakodnevno unapređuju. U tom smislu višestruko je poslužio i dolazak kineskih stručnjaka i njihove preporuke kako da se rad u ovim uslovima epidemije korona virusom, učini potpuno bezbednim i za pacijente i za zaposlene medicinske radnike i ostalo osoblje.

-U skladu sa njihovim, i preporukama nadležne epidemiološke službe i stručnih timova, na „Dedinju“ je napravljena posebna organizacija prostora za rad u uslovima epidemije, što podrazumeva potpunu spremnost da i u ovoj situaciji prihvatimo sva urgentna stanja iz kardiovaskularne hirurgije, za šta su pripravni stručni timovi lekara i medicinskog osoblja. Energičnom akcijom testiranja zaposlenih i pacijenata uspeli smo da presečemo lanac širenja virusa koji se u našu kuću uvukao preko asimptomatskih pacijenata, iako smo sa našim konsulantom, čuvenim infektologom prof. dr Mijomirom Pelemišem među prvima preduzeli sve preventivne mere i ispoštovali sve preporuke Evropskog centra za prevenciju bolesti, koje su tada sugerisane, kako bismo sačuvali svoj kadar i pacijente. Brz i aktivan skrining svih lekara, medicinskih sestara i ostalog osoblja koji su bili u kontaktu sa inficiranim pacijentima bez simptomatskih znakova koji bi na to ukazivali, bio je veoma važan korak, a na značaj tog skrininga posebno su ukazali kineski eksperti na čelu sa profesorom Pengom, ističući da je time problem iinfekcije registrovan prilično rano, što je sprečilo da se COVIDOM 19 zarazi još veći broj zaposlenih – kaže prof.dr Milovan Bojić, direktor Instituta.

Pre nekoliko dana na Institutu su, zajedno sa dr Andreom Uzelac, epidemiologom Beogradskog zavoda za javno zdravlje, definisane procedure upotrebe neophodne lične zaštitne opreme, ovisno od intervencija  koje se izvode, ovisno od zdravstvenog stanja pacijenta, nivoa lečenja i nege. Definisane su i prostorne izolacije, čiste i kontaminirane zone na institutskim klinikama za kardiohirurgiju, kardiologiju, anesteziologiju i intenzivnu negu, procedure korištenja (oblačenja i skidanja) lične zaštitne opreme. Sve je to neophodno, jer nije malo  pacijenata kojima prvi test na koronu bude negativan, a kod kojih se  tek kasnije razvije klinička slika zaraženog COVIDOM 19. Primena mera biće striktna i nadziraće je dr Ljiljana Laušević Vuk, predsednik institutske komisije za nadzor nad bolničkim infekcijama i dr Ivan Miljković, lekar sa iskustvom u radu u jednoj od COVID bolnica, koji je zaposlenima Instituta demonstrirao ni malo laku primenu lične zaštitne opreme, ukazujući na sve detalje izuzetno važne za njenu pravilnu upotrebu. Dr Miljković je ukazao na neophodnost funkcionisanja i besprekornog poštovanja zelenih i crvenih koridora, odnosno čistih i prljavih puteva pri kretanju u prostorima Instituta. Osnovna uputstva koja je dr Miljković demonstrirao, možete pogledati u nastavku ovog uvodnog teksta.

 

PROCEDURE ZAŠTITE NA RADU TOKOM EPIDEMIJE COVID-19 

 

 

DEMONSTRACIJA PRIMENE LIČNE ZAŠTITNE OPREME