U cilju snažnijeg napretka, razvoja i razmene kardiološke prakse i naučne delatnosti, na predlog svog Naučnog veća, Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i Herzzentrum iz Lajpciga potpisali su Ugovor o stručno-konsultantskim poslovima. Potpisnici ovog važnog dokumenta bili su prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta “Dedinje”  i gost iz Lajpciga, dr. med Danilo Obradović.

Prilikom potpisivanja ovog Ugovora pokazano je obostrano zadovoljstvo jer je reč o saradnji od velikog zajedničkog interesa, koja pretpostavlja veoma aktivan i kooperativan odnos ovih dveju izuzetnih naučnih institucija, a sve u cilju napretka i razvoja kardiološke prakse i naučne delatnosti.

– Dosadašnjom zajedničkom saradnjom uspeli smo da realizujemo nekoliko naučnih projekata kao i da uspešno publikujemo više naučnih radova. U MOLITOR studiji (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01501981) pratili smo prognostičke performanse serijskog merenja biomarkera srčane insuficijencije kod bolesnika sa pogoršanjem srčane slabosti. U daljem zajedničkom istraživačkom radu, evaluirali smo značaj korišćenja solubilnog ST2 receptora kao i mikrozomalnih ribonukleinskih kiselina kod bolesnika sa srčanom slabošću, pri čemu smo date rezultate publikovali u priznatim naučnim časopisima – ističe ass .dr Goran Lončar, predsednik Naučnog veća Instituta “Dedinje”.

Dr Lončar ukazuje da je Institut “Dedinje” sa lajpciškim Centrom za srce nedavno objavio značajan revijalni rad o statusu gvožđa u srčanoj slabosti, i to u zvaničnom časopisu Evropskog udruženja kardiologa za srčanu slabost.

– U bliskoj budućnosti ćemo završiti još dve publikacije iz domena telesnog propadanja, posebno koštanog statusa, u srčanoj slabosti. Posebno interesantnim i obećavajućim vidimo planiranu analizu o uticaju nedostatka gvožđa kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda komplikovanog kardiogenim šokom, što predstavlja substudiju multicentričnog randomizovanog Culprit-Shock istraživanja, čiji su rezultati ranije objavljeni u New England Journal of Medicine – ukazuje dr Goran Lončar.

Sa ASTERIX studijom „Dedinje“ je konkurisalo i za projekat IDEJE, kod  Fonda za nauku Republike Srbije. Radi se o IIT (Investigated Initiated Trial) studiji visoke naučne vrednosti, koja ispituje uticaj superviziranog fizičkog treninga na poboljšanje funkcionalnog kapaciteta i miokardni remodeling nakon zamene aortnog zaliska u kontekstu tesne aortne stenoze. ASTERIX studija predstavlja vrlo inovativan projekat, čiji bi rezultati bili jedinstveni u svetu i čije bi sprovođenje u Institutu pomoglo da se utemelji  naučni centar, koji bi u narednim godinama bio nosilac inovacija i uvođenja najsavremenijih interventnih i hirurških procedura u kliničku rutinu u Srbiji.

Zahvaljujući saradnji sa ovih dveju institucija, jedan lekar iz Insituta je već završio jednomesečnu obuku za implantaciju transfemoralnih srčanih zalistaka (TAVR) u Herzzentrum Leipzig, koji je referentna ustanova za TAVR u Evropi i svetu, sa 1200 urađenih procedura na godišnjem nivou. Zahvaljujući angažmanu dr Danila Obradovića, koji je, inače, naše gore list, Institut ima podršku u lajpciškom Herzzentrumu, naročito u donošenju odluka o daljem lečenju najkompleksnijih  bolesnika koji se razmatraju za implantaciju transfemoralnih srčanih zalistaka (TAVR).