Nakon višemesečnog izmenjenog režima rada  usled pandemije korona virusom, u Institutu za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje” su odlučni da se vrate na stare staze i svoje razvojne programe, zaustavljene koronom, nastave. Uvođenje najsavremenijih svetskih procedura u srpsku kardiologiju i kardiovaskularnu hirurgiju, ostaje i dalje jedno od najprioritetnijih opredeljenja. U skladu sa tako ambicioznom vizijom koja podrazumeva održavanje visokog renkinga i u svetu stečenog ugleda, u Institutu je, danas, prvi put u Srbiji i regionu, a treći put u Evropi, primenjena nova, savremena procedura u okviru koje je implementiran regulator atrijalnog protoka ( Atrial flow regulator – AFR). U stručnom timu koji je realizovao ovu proceduru, bili su intrerventni kardiolozi dr Mihajlo Farkić i dr Dragan Topić, elektrofiziolog dr Milosav Tomović, ehokardiografer dr Slobodan Tomić  i anesteziolog dr Nikola Đukanović, kao i tim medicinskih sestara i tehničara. Prva AFR procedura urađena je 62- godišnjoj pacijentkinji iz Bele Crkve, koja se nakon ove uspešno obavljene intervencije odlično oseća.

Ovaj implant će doprineti boljem  kvalitetu života pacijenata sa urođenom plućnom hipertenzijom i pritiskom nastalim kao posledica srčane slabosti, čime će im znatno biti olakšane tegobe, poboljšana fizička izdržljivost  i povećan stepen preživljavanja.

-Mi uz pomoć balona napravimo mali prorez na pregradi koja razdvaja levu i desnu pretkomoru i u taj prorez stavimo specijalni ,,kišobran” koji u sebi ima mali otvor, koji omogućava prebacivanje krvi iz desne u levu pretkomoru i tako doprinosi smanjenju krvnog pritiska u srčanim šupljinama. Kod  pacijenata sa plućnom hipertenzijom i slabošću leve komore, prilikom fizičke aktivnosti, dolazi do ugrožavajućeg rasta pritiska u srčanim šupljinama, što često za posledicu ima padanje u nesvest, zadržavanje krvi u plućima i osećaj gušenja, uz potpunu netoleranciju fizičke aktivnosti. Ugradnja regulatora atrijalnog pritiska, od izuzetne  je važnosti za tako teške pacijente kod kojih neregulisan pritisak sa naglim padom, može dovesti i do smrtnog ishoda. Implantacijom AFR – a, poboljšava se subjektivni osećaj pacijenta i omogućava mu se mnogo veći nivo fizičke aktivnosti, pa nakon ove intervencije, pacijent može podneti daleko veći fizički napor. Dakle, primena ove savremene metode pruža novu nadu najtežim pacijentima kod kojih su gotovo sve ostale mogućnosti pre transplantacije srca ili pluća iscrpljene, rekao je dr Mihajlo Farkić, interventni kardiolog i vodeći član tima.

Uvođenjem ove procedure, omogućiće se normalna regulacija, odnosno, sprečiće se ugožavajući pad krvnog pritiska, tako što će vešte ruke lekara napraviti veštački otvor između desne i leve pretkomore i na to mesto, pomoću katetera, postaviti pomenuti uređaj koji reguliše atrijalni protok krvi. To je jedna vrsta mrežice, odnosno ,,kišobrančića”, kako to lekari vole da kažu, koji sam reguliše protok krvi iz desne u levu pretkomoru, tako da će bolesnicima koji imaju povišen pritisak u plućima, sam aparat regulisati koliko krvi će preći iz desne u levu pretkomoru.

-Ova intervencija zahteva timski rad, jer se za vreme njenog izvođenja savladava nekoliko stepenika, a jedan od najvažnijih je prelaz iz desne u levu pretkomoru da bi se implementirao AFR. Mi, elektrofiziolozi, s obzirom da radimo kateterske ablacije, svakodnevno prelazimo iz desne u levu pretkomoru, a to je vrlo osetljiv deo procedure, jer se radi posebnim uvodnicima i dugačkim iglama, pa su neophodne iskusne ruke elektrofiziologa, kaže dr Milosav Tomović, specijalista elektrofiziologije.

-Za izvođenje ove veoma osetljive intervencije, potrebna je velika preciznost, pa je nemoguće izvesti bez velike pomoći transezofagusnog ultrazvuka, rekao je docent dr Slobodan Tomić, ne krijući zadovoljstvo zbog uspešno obavljene procedure.

Interevencija se radi u analgosedaciji, stanju u kojem je pacijent uspavan, ali diše sopstvenim plućima, a anesteziju je vodio dr Nikola Đukanović.

-Kad ovakvu intervenciju izvodi dobro utreniran tim kao što je ovaj, dedinjski, onda procedura prođe bez komplikacija i sa svim pripremama traje manje od  sat vremena.  Sa ovom procedurom u narednom periodu treba da upoznamo kolege iz drugih medicinskih centara, jer ova procedura ima mnogo uključujućih i isključujućih kriterijuma, pa samo zajedničkom akcijom možemo izdvojiti one najteže pacijente kojima je ova intervencija preko potrebna, kazao je dr Dragan Topić, interventni kardiolog.

Implantacija AFR izvodi se minimalno invazivnom metodom, pa je primenjiva  kod teških pacijenata koji nemaju drugih alternativa za lečenje. Aparat je napravljen od nitinola, materijala koji je u širokoj primeni u proizvodnji srčanih implanta.

Sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja, dogovoreno je da se u ovoj godini ugradi deset ovih uređaja predviđenih za najteže pacijente, te da se ova procedura uvrsti u redovan program Instituta ,,Dedinje”.