Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje potpisao je ugovor sa Medicinskim fakultetom u Banja Luci o poslovno-stručnoj i naučno-istraživačkoj saradnji. Ovim Ugovorom precizirano je da je Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i zvanično postao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Banja Luci.

Po oceni potpisnika ovog Ugovora Prof. dr Ranka Škrbića i Prof. dr Milovana Bojića, stvorena je mogućnost za intenziviranje saradnje u ovim oblastima i naučno-istraživačkim aktivnostima Medicinskog fakulteta u Banja Luci.