Nakon nepuna tri meseca rada na Institutu ,,Dedinje“, u Centru za vaskularna oboljenja mozga, ovih dana, urađena je 100 – ta intervencija na krvnim sudovima mozga. Centar za vaskularna oboljenja mozga, u kojem, za sada, rade tri inteventna neuroradiologa, dva neurologa i dva anesteziologa, deset medicinskih sestara među kojima su dva rendgen tehničara i dva anestetičara, predvodi istaknuti interventni neuroradiolog dr Slobodan Ćulafić.

– Ponosan sam na rezultate koje ste postigli, za ovih par meseci, otkada ste deo Instituta ,,Dedinje“. To je impozantna brojka čak i za mene, koji sam već nekoliko decenija prisutan u medicini, u ustanovi gde se uspeh za uspehom podrazumevaju, gde se podvig za podvigom smenjuje, a nove tehnološke procedure i revolucije teku. Mesto gde se uzajamno prate struka i nauka. Oduvek sam smatrao da iz broja proizilazi kvalitet i to smo svima pokazali. U ovom teškom vremenu korone, ovo što ste vi uradili, pravi je podvig –  uspešnom timu lekara, sestara i tehničara novootvorenog Centra za vaskularna oboljenja mozga u ,,Dedinju”, poručio je direktor ove kuće prof. dr Milovan Bojić.

Šireći svoj delokrug rada, Institut ,,Dedinje“ je uveo procedure interventne neuroradiologije koje spadaju u red minimalnoinvazivnih tehnika, a koje podrazumevaju da se preko malog reza u preponi, putem krvnih sudova (endovaskularno), dođe do patološki promenjenih mesta (aneurizma, ateriovenska malformacija, tumor i dr.) u centralnom nervnom sistemu, regiji glave, vrata ili kičme, gde se specijalnim materijalima obolela mesta tretiraju.

Prvi put sada, nakon 44 godine postojanja Instituta ,,Dedinje“, izvedene su procedure na krvnim sudovima mozga i time je značajno proširen repertoar institutske delatnosti. Otvaranje Centra za vaskularna oboljenja mozga bilo je preko potrebno, jer je ,,Dedinje“ Institut za srce i krvne sudove, koje je neophodno lečiti, nezavisno kom delu tela pripadaju.