Istraživački tim Klinike za Vaskularnu hirurgiju IKVB Dedinje, na čelu sa Prof. dr Đ.Radakom. Sa velikim uspehom smo bili deo više kliničkih studija, poslednja je Voyager PAD.

Originalni članak možete pogledati ovde: Voyager_PAD_Oct_Nov_2017_Newsletter_18_FINAL