Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
MN-14/13 Lekovi sa D liste lekova, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
25.07.2013. do 
10:00 časova
MN-15/13 Računarska oprema, rezervni delovi za računare i TV prijemnik, po partijamaPoziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa ispravkom tehnicke greske
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
01.08.2013. do 
10:00 časova
MN - 16/13 Neregistrovani lekovi po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
Obavestenje o obustavi postupka
10.09.2013. do 
10:00 časova
MN - 17/13 Kancelarijski materijalPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1, 13.09.2013.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
19.09.2013. do 
11:00 časova
MN - 18/13 Potrošni materijal za biohemijsku i imunološku laboratorijuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
14.10.2013. do 
10:00 časova
MN - 19/13 - Usluge fizičkog obezbeđenja IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Produžen rok 
do 11.11.2013. 
do 10:00 časova
Zbog državnog praznika, rok se pomera za 12.11.2013. do 10:00 časova
MN - 20/13 - NameštajPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
 
24.12.2013. do
10:00 časova