Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponudaMN-20/14 - Bolnički vešPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.01.2015.
do 11:00 časova
MN-19/14 - Demontaža stare angio sale za potrebe IKVB DedinjePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.01.2015.
do 10:00 časova
MN-18/14 - Nabavka softversko-hardverske nadogradnje konzole za elektrofiziološku mašinu Kardiolab,proizvođača GE HealthcarePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.12.2014.
do 10:00 časova
MN-17/14 - Bolnički veš, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
08.12.2014.
do 11:00 časova
MN-16/14 - Medicinska oprema: ElektrokauterPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojasnenje konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.12.2014.
do 10:00 časova
MN-15/14 - Računarska opremaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.11.2014.
do 10:00 časova
MN-14/14 - Usluge fizičkog obezbeđenja IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2014.
do 12:00 časova
MN-13/14 - Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke liftova u IKVB "Dedinje" sa isporukom potrošnog materijala i ugradnjom rezervnih delovaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
10.11.2014.
do 10:00 časova
MN-11/14 - Zaštitna oprema za zaštitu od jonizujućeg zračenja, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Produžen rok 
do 24.10.2014. 
do 10:00 časova
MN-12/14 - Računarska oprema i rezervni delovi za računarsku opremu, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Kokursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
Produžen rok 07.10.2014.
do 10:00 časova
MN-10/14 - Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.09.2014.
do 10:00 časova
MN-03/14 - Usluge održavanja i popravki opreme za sterilizaciju proizvođača Getinge i drugih proizvođača, sa isporukom potrošnog materijala i rezervnih delova, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.09.2014.
do 10:00 časova
MN-09/14 - Tehnička kontrola u toku izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju postojećeg i dogradnju novog objektav Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
11.08.2014.
do 10:00 časova
MN-08/14 - Usluge popravke i tekućeg održavanja uređaja za besprekidno napajanje medicinskih aparata proizvođača PrimatechPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.06.2014.
do 10:00 časova
MN-06/14 - Putničko voziloPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
MN 06 14 pojasnjenje konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.06.2014.
do 10:00 časova
MN-05/14 - Usluge održavanja medicinske opreme: Održavanje respiratora proizvođača Covidien Puritan BenetPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
30.05.2014.
do 10:00 časova
MN - 04/14 - Uslug e održavanja i popravki postojeće medicinske opreme proizvođača TerumoPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaključenom ugovoru
10.04.2014.
do 10:00 časova
MN - 02/14 - Hirurški instrumenti za kardiohirurgijuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.03.2014.
do 10:00 časova
MN - 01/14 - Namestaj, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2014.
do 10:00 časova