Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
MN-17/15 -Potrošni materijal za održavanje objekta IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postuka, partije 1,6,8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postuka, partije 1,6,8
18.01.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok
do 21.01.2016.
do 10 časova
MN-16/15 - Usluge mobilne telefonije za potrebe IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2015.
do 11:00 časova
Produžen rok
do 30.12.2015.
do 12 časova
MN-13/15 - Usluge tekućih popravki i održavanja - održavanje liftovaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.12.2015.
do 10:00 časova
MN-12/15 - Medicinski gasoviPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2015.
do 12:00 časova
 
MN-11/15 - Hirurške lupe
 
 
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.11.2015.do 12:00 časova
Produžen rok do 25.11.2015.
do 10 časova
MN-09/15 - Računarska oprema, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.11.2015.
do 12:00 časova
Produžen rok do 16.11..2015. do 10 časova
MN-07/15 - Potrošni medicinski materijal: Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.11.2015.
do 12:00 časova
MN-08/15 - Hirurški instrumenti za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgijuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.11.2015.
do 10:00 časova
MN-06/15 - Usluge fizičkog obezbeđenja IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2015.
do 10:00 časova
MN-05/15 -Usluge održavanja PP centrale i sistema za dojavu požara "SECURITON"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.09.2015.
do 10:00 časova
MN-04/15 - Dozimetrijska kontrola, lekarski pregledi i ostale mere zaštite zaposlenih u zoni zračenjaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za za štitu prava
Obaveštenje zaključenom ugovoru, partije 2 i 3
Obaveštenje zaključenom ugovoru, partija 1
06.07.2015.
do 12:00 časova
Produžen rok do 07.07.2015.
do 12 časova
MN-03/15 - Kompresor za postojeći čiler proizvođača York sa ugradnjomPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.06.2015.
do 12:00 časova
MN- 02/15 - Materijal za saobraćaj: Benzin i dizel gorivo za motorna vozilaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.05.2015.
do 10:00 časova
MN-01/15 - Priprema prostora za instalaciju angio sale za potrebe IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.03.2015.
do 19:00 časova