Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
MN 30/16 - Izrada i ugradnja zaštitnih PP kanala i PP bravarije i dovođenje postojećih protivdimnih vrata u funkcionalno stanjeKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
13.01.2017. 
do 12 časova
MN 29/16 - Isporuka požarnootpornih klapni sa ugradnjomKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
16.01.2017. 
do 12 časova
MN 28/16 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
13.01.2017.
do 10:00 časova
 
MN 27/16 - Potrošni materijal za održavanje objekta IKVB "Dedinje"Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
31.12.2016. 
do 10 časova
Produžen rok do 04.01.2017.
do 10.00 časova
MN 26/16 - Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja objekta IKVB “ Dedinje “Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
27.12.2016. 
do 13 časova
MN 23/16 - Medicinska oprema: Strečer kolica za transport pacijenata, invalidska kolica, kolica terapijska, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 4
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partije 2 i 3
26.12. 2016.
do 12:00 časova
Produžen rok do 
28.12.2016. 
do 12:00 časova
PRODUŽEN ROK DO 30.12.2016. g.
do 12:00 časova
MN 22/16 - Medicinska oprema: Kreveti za intenzivnu neguPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
26.12. 2016.
do 11:00 časova
Produžen rok do 30.12.2016. g.
do 11:00 časova.
MN 25/16 - Usluge popravki i održavanja liftova „IKVB “ Dedinje “Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
19.12.2016.
do 13:00 časova
MN 24/16 - Usluge mobilne telefonije za potrebe IKVB “Dedinje “Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
16.12.2016. 
do 10:00 časova
22.12.2016.
do 10:00 časova
27.12.2016.
do 10:00 časova
MN 20/16 - Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja objekta IKVB “ DedinjeKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Odluka od dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o obustavi postupka
21.11.2016. 
do 10 časova
MN-19/16 - Kompjuterski - sistemski softveriPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
16.11.2016. 
do 13:00 časova
MN-18/16 - Uniforme za medicinsko i nemedicinsko osobljePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi
18.11.2016. 
do 10:00 časova
Produžen rok 
24.11.2016. 
do 10:00 časova
MN-17/16 - NameštajKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Konkursna dokumentacija sa izmenom 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
18.11.2016.
do 10 časova
25.11.2016.
do 10 časova
Produžen rok 
28.11.2016.
do 10 časova
Produžen rok 
02.12.2016. 
do 10 časova
MN-16/16 - Hirurški instrumenti za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgijuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
14.11. 2016.
do 13:00 časova
MN-14/16 - Medicinska oprema: Eksterni generator za privremenu veštačku stimulaciju srcaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
10.11. 2016.
do 12:00 časova
Produžen rok 
17.11.2016. 
do 10:00 časova
MN 15/16 - Bolnički dušeciKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursn? dokumentacija sa izmenom 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
14.11.2016. 
do 10 časova
16.11.2016. 
do 10 časova
MN-13/16- Putnički automobilPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
7.11.2016.
do 10 časova
MN-12/16 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za dijalizuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2016.
do 12 časova
Produžen rok
21.10.2016.
do 12 časova
MN-11/16 - Usluge održavanja vozila voznog parka po partijamaKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursnu dokumentaciju sa izmenom broj 1
Odluka o dodeli Ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
30.09.2016.
do 12 časova
MN-10/16 - Računarska radna stanica za CT skener Lightspeed VCT, sa ugradnjom i instalacijom baznog softvera AW4.3 i pripadajućih softverskih opcijaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.08.2016.
do 10:00 časova
MN-09/16 - Usluge održavanja protivpožarne opreme IKVB „Dedinje„Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
04.07.2016. 
do 10 časova
MN-08/16 - Uređaj za pranje i dezinfekciju noćnih posudaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
24.06.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok
do 27.06.2016.
do 12:00 časova
MN-07/16 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za dijalizuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.06.2016.
do 12:00 časova
MN-06/16 Dobra - Materijal za saobraćaj: benzin i dizel gorivo za motorna vozilaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.06.2016. 
do 10 časova
MN-05/16 - Štampani materijal (zdravstveni obrasci i slično)Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.05.2016. 
do 10 časova
MN-04/16 - Usluge održavanja opreme za komunikaciju i računarske opreme IKVB DedinjePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka nabavke za partiju 3 - Tekuće održavanje "paks" softvera
Odluka o dodeli Ugovora za partije 1,2,4 i 5
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 1,2,4 i 5
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3
20.04.2016. 
do 10 časova
MN-02/16 - Aparat za merenje glikemije iz kapilarne krviPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
18.04.2016.
do 10:00 časova
MN-03/16 - Usluge održavanja vozila voznog parkaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli Ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
Obaveštenje o obustavi postupka
30.03.2016. 
do 10 časova
MN-01/16 - Potrošni materijal za održavanje objekta IKVB "Dedinje", po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim Ugovorima, za partije 1,2 i 3
09.03.2016.
do 10:00 časova