Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
MN - 04 - 18 Materijal za saobraćaj:
benzin i dizel gorivo za motorna vozila
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
25.04.2018.godine
do 10.00 časova
MN-03/18 - Medicinski potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
25.04.2018. godine do 11:00 časova
MN - 02 - 18 Potrošni materijal za održavanje objekta
IKVB " Dedinje ",Materijal za molerske radove
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
30.04.2018.godine do 10.00 časova
MN - 01 - 18 Kancelarijski materijal,štampani obrazci,toneri,riboni,ketridži i papir za medicinske dijagnostičke uređajePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
30.04.2018.godine do 13.00 časova