Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
MN - 14 - 18 - Zamena postojeće rasvete sa novim led izvorima svetlosti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
27.08.2018.godine do 12:00 časova
MN - 12 - 18 Usluge održavanja i popravki opreme za PP zaštitu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje broj 1
Odluka o dodeli ugovora
18.07.2018.godine do 10.00 časova
MN - 09 - 18 Usluge održavanja opreme za komunikaciju i računarske opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Pojašnjenje broj 1

Оdluka o dodeli ugovora
09.07.2018.godine
do 14.00 časova
Novi rok za predaju ponuda je 12.07.2018.godine do 10.00 časova
MN - 13 - 18 Potrošni materijal za održavanje objekta IKVB " DEDINJE " Materijal za molerske radove - po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
02.07.2018.godine do 14.30 časova
MN-11/18 - Putnička vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.06.2018 godine do 10.00 časova
MN - 08 - 18 Kancelarijski materijal - toneri,
riboni i ketridži
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
20.06.2018 godine do 10.00 časova
MN-06/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
14.05.2018.godine do 10:00 časova
MN - 05 - 18 Usluge arhiviranja dokumentacije IKVB " DEDINJE " Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
04.05.2018.godine do 10.00 časova
MN - 04 - 18 Materijal za saobraćaj - benzin i dizel gorivo za motorna vozilaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
25.04.2018.godine do 10:00 časova
MN-03/18 - Medicinski potrošni materijal : Potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.04.2018.godine do 11:00 časova
MN - 02 - 18 Potrošni materijal za održavanje objekta IKVB " DEDINJE " Materijal za molerske radove Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
30.04.2018.godine do 10.00 časova
MN - 07 - 18 Potrošni materijal za održavanje objekta IKVB " DEDINJE " Materijal za molerske radove Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka nabavke
11.06.2018.godine do 10.00 časova
MN - 01 - 18 Kancelarijski materijal,štampani materijal,toneri,riboni,ketridži i papir za medicinske dijagnostičke uredjaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
30.04.2018.godine do 13.00 časova