Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
MN - 16 - 17 Usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja objekta IKVB " Dedinje " Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorma
08.02.2018.godine
do 13.00 časova
MN - 15 / 17 Usluge tekućeg održavanja i popravke liftova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
08.01.2018. godine
do 12.00 časova
MN - 14 / 17 Usluge mobilne telefonije Poziv za podnošenje ponuda
Кonkursna dokumentacija - Telefonija
Кonkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Оluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
08.01.2018.godine do 10.00 časova
Novi rok za podnošenje ponuda 11.01.2018.godine do 10.00 časova
MN - 13 / 17 Potrošni materijal za održavanje objekta IKVB " DEDINJE " Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Poziv za podnošenje ponuda
Jedinične cene
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
14.12.2017.
do 10:00 časova
MN 12/17 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije postojećeg i dogradnje novog objekta IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2017.
do 13:00 časova
MN 11/17 - Usluge održavanja vozila voznog parka po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka za partiju - 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2
05.10.2017.
do 10:00 časova
MN 08/17 - DOBRA – NAMEŠTAJ po partijamaKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkusna
dokumentacija sa izmenom

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
12.09.2017.
do 10:00 časova

15.09.2017.
do 10:00 časova
MN 06/17 - Dozimetrijska kontrola, lekarski pregledi i ostale
mere zaštite zaposlenih u zoni zračenja (po partijama)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
Odluka o dodeli ugovora, partija 2
Ponovljena odluka o dodelu ugovora za partiju - 2
11.09.2017.
do 10:00 časova
MN 05/17 - Usluge tekućeg održavanja i popravki opreme za PP zaštitu po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
30.06.2017.
do 12:00 časova
MN 04/17 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za dijalizu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
29.05.2017.
do 12:00 časova
MN 03/17 - Usluge održavanja opreme za komunikaciju i računarske opreme po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
22.05.2017.
do 10:00 časova
MN 02/17 - Materijal za saobraćaj – benzin i dizel gorivo za motorna vozilaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
18.05.2017.
do10:00 časova
MN 01/17 - Kancelarijski materijal, štampani materijal, toneri, riboni, ketridži i papir za medicinske dijagnostičke uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br. 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 4
Konkursna dokumentacija sa izmenom 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 5
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 6
Konkursna dokumentacija sa izmenom 5
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 7
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
27.03.2017.
do 10:00 časova

30.03.2017.
do 10:00 časova

31.03.2017.
do 10:00 časova

03.04.2017.
do 10:00 časova

07.04.2017.
do 10:00 časova