Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
JN-36/15 - Medicinska oprema: Pokretni rendgen aparatPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.01. 2016.
do 12:00 časova
Produžen rok
do 28.01.2016.
do 10 časova
JN-35/15 - Javna nabavka dobara: Medicinski potrošni materijal za opštu namenu, zavojni materijal, materijal za sterilizaciju i ostali potrošni materijal, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partije 7, 11 i 46
Odluka o dodeli ugovora za partije 15,18,28,29 i 34
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 7,11,46
Odluka o obustavi postupka, partija 15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.01.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok do 29.01.2016. 
do 10 časova
JN-34/15 - Javna nabavka dobara: Medicinski potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1
21.01.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok do 25.01.2016.
do 10 časova
JN-33/15 - Javna nabavka dobara: Medicinska oprema za procedure vantelesnog krvotoka, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.01.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok
do 08.01.2016.
do 10 časova 
JN-32/15 - Medicinski potrošni materijal: Hirurški konci, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partije 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 1 i 2
16.12. 2015.
do 10:00 časova
JN-28/15 - Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke razne medicinske opremePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.12. 2015.
do 12:00 časova
JN-31/15 - Javna nabavka dobara Lož ulje za grejanje objekta IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12. 2015.
do 10:00 časova
Produžen rok
do 30.12.2015.
do 10 časova
JN-30/15-Javna nabavka dobara - Kancelarijski materijal, toneri, riboni, kertridži i papir za medicinske dijagnostičke uređaje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.12. 2015. 
do 10:00 časova
JN-29/15 - Javna nabavka dobara: Medicinski potrošni materijal za vantelesni krvotok i ostali potrošni materijal za izvođenje kardiohirurških procedura, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.11. 2015.
do 10:00 časova
JN-26/15 - Javna nabavka dobara: Hrana za pacijente - bolnički obrociPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.11. 2015.
do 10:00 časova
JN-27/15 - Javna nabavka dobara: Medicinski potrošni materijal: Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijal po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Odluka o dodeli ugovora (osim za partije 12,43,55)
Odluka o obustavi postupka, partije 13, 30, 37 i 70
Izmena Odluke o dodeli ugovora za partiju 52
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 13, 30, 37 i 70
Odluka o dodeli ugovora za partije 12,43,55
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 12,43,48 i 55
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 20,26
17.11. 2015.
do 10:00 časova
JN-25/15 - Javna nabavka usluga: Usluge održavanja termotehničke opreme i instalacija IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.11. 2015.
do 10:00 časova
JN-24/15 - Javna nabavka dobara: Medicinski potrošni materijal: Hirurški konci i ostali materijal za zatvaranje operativnog, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partije 2 i 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 2 i 4
04.11. 2015.
do 10:00 časova
JN-23/15 - Medicinski potrošni materijal: Potro šni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i le čenje, elektrofiziolo ška ispitivanja i ablacije i ostali potro šni materijal , po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 19,24,30
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partije 34 i 48
24.09. 2015.
do 10:00 časova
JN-22/15 - Javna nabavka dobara Nabavka i ugradnja opreme: Rekonstrukcija kotlarnicePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.09.2015.
do 10:00 časova
JN-20/15 - Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke medicinske opreme za neinvazivnu dijagnostiku i antestezijuPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3
17.09.2015.
do 10:00 časova
Produžen rok do 21.09.2015. do 10časova
JN-21/15 - Javna nabavka dobara: Medicinski potrošni materijal: Reagensi i potrošni materijal za biohemijsku, hematološku i imunološku laboratoriju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.09. 2015.
do 10:00 časova
JN-19/15 - Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke medicinske rendgenske opreme, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.08. 2015.
do 11:00 časova
Produžen rok do 31.08.2015. do 1 1časova
JN-16/15 - Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke medicinske opreme: OP lampe, izvori hladnog svetla i OP stolovi, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.08. 2015.
do 10:00 časova
PP-02/15 - Usluge održavanja postojećeg programskog paketa - održavanje aplikativnog softvera NextBizObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.08.2015.
do 10:00 časova
JN-17/15 - Medicinski potrošni materijal: Sredstva za dezinfekciju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
24.08.2015.
do 10:00 časova
JN- 18/15 - Lekovi sa "D" liste i lekovi sa negativne liste, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
07.08.2015.
do 10:00 časova
Produžen rok do 10.08.2015. do 10 časova
JN-15/15 - Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke medicinske laboratorijske opremePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.07.2015.
do 13:00 časova
JN-14/15 - Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke medicinske opreme: Infuzione špric pumpePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.07.2015.
do 12:00 časova
JN-13/15 - Medicinski potro šni materijal: Hirurški konci, klipsevi, mrežice i ostali materijal za zatvaranje operativnog polja, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Tabela iz ponude u Excel-u
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partije 3,4,6,7,9,10,33 i 35
Obavestenje o zaključenom ugovoru
Obavestenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partije 3,4,6,7,9,10,33,35
06.07.2015.
do 10:00 časova
JN-12/15 - Medicinski potro šni materijal: Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumen tacija
Obavestenje o zaključenom ugovoru
Obavestenje o obustavi postupka
08.07.2015.
do 10:00 časova
PP-03/15 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, partije 14,15,24 i 26Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.06.2015.
do 10:00 časova
JN-11/15 - Medicinski potrošni materijal: Monitoring setovi, špricevi i igle, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.06.2015.
do 10:00 časova
Produžen rok do 11.06.2015. do 10 časova
PP-01/15 - Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu i transfuziološku laboratoriju, po partijama, partije 5,7 i 8Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.05.2015.
do 10:00 časova
JN-10/15 - Usluge održavanja i popravki medicinske opreme: Hirurška i anesteziološka oprema, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3
15.06.2015.
do 10:00 časova
JN-09/15 - Usluge održavanje higijene IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.06.2015.
do 10:00 časova
Produžen rok do 19.10.2015. do 10 časova
PO-04/15 - Medicinska oprema za obavljanje delatnosti, za potrebe invazivne kardiologije, elektrofiziologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije i intenzivne negePrethodno obaveštenje 
PO-03/15 -Potrošni materijal za obavljanje delatnostiPrethodno obaveštenje 
PO-2/15 - Usluge održavanja i popravki medicinske opremePrethodno obaveštenje 
JN-08/15 - Štamapni materijal (zdravstveni obrasci i slično)Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
08.06.2015.
do 12:00 časova
JN-07/15 - Usluge održavanja i popravki medicinske opreme: EKC sistemi i prateća oprema, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
08.06.2015.
do 10:00 časova
JN-06/15 - Medicinski potrošni materijal za automatske injektore, rtg filmovi, za hemodijalizu, za transfuziološku laboratoriju, za vantelesni krvotok, za anesteziju, hirurške rukavice sterilne i nesterilne, po partijama,Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 4
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14
04.05.2015.
do 10:00 časova
Produžen rok do 06.05.2015. do 10 časova
JN-05/15 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Tabela iz ponude u Excel-u
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partije 21, 22, 23
22.04.2015.
do 10:00 časova
JN-04/15 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za gasne analizePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.04.2015.
do 10:00 časova
JN-03/15 - Medicinski potrošni materijal: 
Nejonska kontrastna sredstva za izvođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura na krvnim sudovima i srcu, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.04.2015.
do 12:00 časova
JN-01/15 - Usluge pranja i peglanja bolničkog veša za potrebe IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.04.2015.
do 10:00 časova
JN-02/15 - Medicinski potrošni materijal: Oksigenatori, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.04.2015.
do 10:00 časova
Produžen rok do 14.04.2015. do 12 časova