Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
JN-44/16 - Medicinska oprema: Endoskopski stub i aparati za dijametriju,po partijamaPoziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
20.01.2017 do 10.00 časova
JN-43/16 - Medicinski potrošni materijal za opštu namenu i ostali potrošni materijal, zavojni materijal, materijal za sterilizaciju, potrošni materijal za tretman medicinskog otpadaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka za partije 20,28,45 i 53
16.01.2017 do 13.00 časova
PRODUŽAVA SE do 20.01.2017. g. do 12:00
JN-42/16 - Medicinski potrošni materijal: oksigenatori i prateći potrošni materijaliPoziv za podnošenje ponuda
konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje oobustavi postupka, partija 3
17.01.2017 do 10.00 časova
JN-41/16 - Medicinski potrošni materijal: Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijalPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 2,4,6,7
15.01.2017.
do 11:00 časova
JN-40/16 - Medicinski potrošni materijal za vantelesni krvotok i ostali potrošni materijal za izvođenje kardiohirurških proceduraPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
15.01.2017.
do 10:00 časova
JN-39/16 - Medicinska oprema: Ekg aparati, defibrilatori, laringoskopi, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1
23.12.2016. 
do 10:00 časova
JN-38/16 - Medicinska oprema: Električni i vakuum aspiratori, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.12.2016.
do 10:00 časova
JN-37/16 - Medicinska oprema: Infuzione špric pumpe- InjektomatiPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.12.2016.
do 10:00 časova
JN 36/16 - Usluge održavanja i popravki razne prateće opreme po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli Ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
14.12.2016.
do 10 časova
20.12.2016.
do 13 časova
JN-35/16 - Medicinski potrošni materijal: Hirurške rukavice sterilnePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.12. 2016.
do 10:00 časova
JN-34/16 - Hrana za pacijente - bolnički obrociPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora Movie Kitchen
26.12.2016.
do 10:00 časova
JN 33/16 - Dobra: Lož ulje za grejanje objekta IKVB "Dedinje"Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
23.12.2016. 
do 10:00 časova
PP-01/16 - Usluge održavanja postojećeg programskog paketa - održavanje aplikativnog softvera NextBizObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.11.2016 
do 10:00 časova
JN 32/16 - Usluge održavanja termotehničke opreme i 
instalacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
12.12.2016. 
do 10:00 časova
JN-31/16 - Usluge održavanja higijene IKVB "Dedinje"Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
24.11.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok 
28.11.2016. 
do 10:00 časova
JN-30/16 - Medicinski potrošni materijal: Biohemijski reagensi i potrošni materijal za aparat Synchron Dx C600Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2016.
do 10:00 časova
JN-29/16 - Lekovi sa D liste lekova i lekovi van liste lekova, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Konkursna dokumentacija sa izmenom 2
Obaveštenje o produženju roka 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8
11.11.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok 
14.11.2016. 
do 11:00 časova
Produžen rok 
16.11.2016. 
do 11:00 časova
JN-28/16 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2016. 
do 10:00 časova
JN- 26/16 - Medicinski potrošni materijal za vantelesni krvotok i ostali potrebni materijal za izvođenje kardiohiruškihKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka za partije 13,15,19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, za partije 13,15,19
24.10.2016.
do 13 časova
JN-27/16 - Medicinska oprema: Oprema za operacione sale (operacioni stolovi, lampe, sternalne i ubodne tester)Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 5
Konkursna dokumentacija sa izmenom 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10. 2016. 
do 10:00 časova
Produžen rok
26.10.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok do 02.11.2016. 
do 10:00 časova
JN-25/16 - Medicinski potrošni materijal: Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijal, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 4
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partije 16,20,37,42,73,74,76
Odluka o obustavi, partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 6,16,20,27,42,73,74,76
19.10.2016.
do 10:00 časova
24.10.2016.
do 10:00 časova
JN-24/16 - Usluge osiguranja imovine i lica, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10. 2016.
do 10:00 časova
JN-21/16 - Hirurški tekstilni program (jednokratni i višekratni), bolničke posteljine i zavese, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.09. 2016.
do 10:00 časova
JN 23/16 - Usluge održavanja i popravki razne prateće opreme po partijamaKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli Ugovora
Odluka o obustavi postupka za partije 6, 8 i 9.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
27.09.2016.
do 10 časova
JN 22/16 - Usluge održavanja i popravki rentgenske opreme i opreme za dijagnostiku po partijamaKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
15.09.2016.
do 10 časova
Produžen rok
20.09.2016.
do 10 časova
Produžen rok
23.09.2016.
do 10 časova
 
JN-20/16 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partije 1,13,19,22 i 41
Odluka o dodeli ugovora, partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 1,13,19,22 i 41
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partije 11 i 24
31.08. 2016.
do 10:00 časova
Produžen rok do 02.09.2016.
do 10:00 časova
JN-19/16 - Medicinski potrošni materijal: Sredstva za dezinfekciju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 12
18.08. 2016.
do 10:00 časova
JN-18/16 Medicinski potrošni materijal: Reagensi i potrošni materijal za biohemijsku, hematološku i imunološku laboratorijuKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
27.07.2016.
do 10 časova
JN-17/16 Usluge održavanja i popravki hirurške, anesteziološke i laboratorijske opreme u IKVB „Dedinje„Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojasnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka za partije 8,10 i 17
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
22.07.2016.
do 10 časova
Produžen rok
do 26.07.2016.
do 10:00 časova
JN-16/16 Medicinski gasoviPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
08.07.2016.
do 10:00 časova
JN-15/16 Medicinski potrošni materijal: Monitoring setovi, špricevi i igle, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.06.2016.
do 10:00 časova
JN-14/16 Medicinska oprema: Oprema za sterilizaciju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 2
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
7.07.2016.
do 10:00 časova
JN-13/16 Medicinski potrošni materijal: Hirurški konac sa pledget-om, JN-13/16Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
14.06.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok
do 16.06.2016.
do 13:00 časova
 
JN-12/16Medicinski potrošni materijal:Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Poziv za podnošenje ponuda sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 16
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
Odluka o dodeli ugovora, partija 14
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 16
16.06.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok 
do 20.06.2016. 
do 10:00 časova
JN-11/16 Usluge posredovanja u organizaciji putovanja na kongrese, seminare, kurseve, studijska putovanja i stručne sastankePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
17.06.2016.
do 10:00 časova
JN-10/16 - Medicinski potrošni materijal: Hirurški konci, klipsevi, mrežice i ostali materijal za zatvaranje operativnog polja, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 (za partije 11,15,16,17,18 i 19)
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 (za partije 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 ? 14 )
Odluka o dodeli ugovora 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.05. 2016.
do 10:00 časova
Produžen rok
do 21.06.2016.
do 10:00 časova 
PO-01/16 - Usluge održavanja higijene IKVB "Dedinje
PO-02/16 - Medicinski potrošni materijal i farmaceutski proizvodi
PO-03/16 - Usluge održavanja i popravke medicinske i ostale opreme IKVB "Dedinje"
PO-04/16 - Medicinska oprema
PO-1/16 - Prethodno obaveštenje
PO-2/16 - Prethodno obaveštenje
PO-3/16 - Prethodno obaveštenje
PO-4/16 - Prethodno obaveštenje
 
JN-07/16 - Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 2
Konkursna dokumentacija sa izmenama i dopunama br. 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku velike vrednosti JN-07/16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.05.2016.
do 10:00 časova
JN-09/16 - Medicinski potrošni materijal: rtg filmovi, potrošni materijal za doziranje kontrasta za injektore, hirurške rukavice sterilne i nesterilne, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Poziv za podnošenje ponuda sa izmenom broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.05. 2016.
do 12:00 časova
JN-08/16 -Medicinska oprema:Oprema za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku (ultrazvučni aparati, 24-časovni holter monitoring), po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.05.2016. 
do 10:00 časova
JN-03/16 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal i reagensi za transfuziološku laboratoriju i potrošni materijal za gasne analize, filteri za septična stanja na aparatima za vantelesni krvotok, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2016. 
do 10:00 časova
JN-06/16 - Potrošni materijal za tretman medicinskog otpada, papirni prekrivači za krevete, kablovi za dijatermiju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Pojasnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.03.2016.
do 10:00 časova
JN-05/16 - Lekovi sa "D" liste i lekovi sa negativne liste, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partija 8,17,18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8,17,18
23.03.2016. 
do 10:00 časova
JN-04/16 -Javna nabavka usluga: Održavanje i popravke medicinske opreme proizvođača GE Healthcare i MedtronicPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.03.2016.
do 10:00 časova
JN-01/16- Medicinski potrošni materijal: Oksigenatori, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.02. 2016.
do 10:00 časova
JN-02/16 - Medicinska oprema: Oprema za anesteziju (monitori životnih funkcija, respiratori, anesteziološke radne stanice), po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 4
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 5
Konkursna dokumentacija sa izmenom broj 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
02.03.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok
04.03.2016.
do 10:00 časova
Produžen rok
do 10.06.2016. 
do 10 časova
Produžen rok
do 13.06.2016.
do 10 časova
Produžen rok
do 16.06.2016.
do 10 časova