Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
JN - 41 - 18 Usluge održavanja termotehničke opreme i instalacija u objektu IKVB " Dedinje "Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim ugovorma
24.01.2019.godine do 10.00 časova
ЈN-37/18 - Lekovi sa "D" liste i lekovi van liste lekova, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi, partije 14 i 15
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 14 i 15
27.12.2018.godine
do 10:00 časova
JN - 35 - 18 Usluge održavanja i popravke medicinske,
laboratorijske i ostale prateće opreme,po partijama
Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
PRILOG 1 - Cenovnik preventivnih servisa
PRILOG 2 - Rezervni delovi i potrošni materijal
PRILOG 1 - Cenovnik preventivnih servisa.xlsx - prečišćen tekst
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
PRILOG 1 - Cenovnik preventivnih servisa - prečišćen tekst
PRILOG 1- Rezervni delovi i potrošni materijal - prečišćen tekst
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
20.12.2018.godine
do 10.00 časova
Novi rok za predaju ponuda:
24.12.2018.godine do 10.00 časova
JN-39/18 Medicinski potrošni materijal: Ugradni materijal u kardiohirurgiji - pumpe za mehaničku potporu rada srcaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2018. godine
do 10:00 časova
PP-01/18 - Medicinski potrošni materijal - ugradni materijal u kardiohirurgiji - tavi valvulePP 01 18 konkursna dokumentacija
Odluka o zaljučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.12.2018. godine
do 10:00 časova
JN - 38 - 18 Usluge osiguranja imovine i licaPoziv za podnosenje ponuda
Кonkursna dokumentacija
Кonkursna dokumentacija sa izmenom 1 doc
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
18.12.2018.godine
do 10.00 časova
JN-24/18 -Medicinski potrošni materijal za opštu namenu, zavojni materijal, materijal za sterilizaciju, potrošni materijal za tretman medicinskog otpada, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma partija 44
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 44
10.12.2018.godine
do 10.00 časova
JN - 36 - 18 Lož ulje za grejanje objekta
IKVB " Dedinje "
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenim ugovorima
05.12.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN-34/18 - Potrošni materijal za transfuziološku laboratoriju, Test reagens za ispitivanje antitrombocitnih antitelaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
05.12.2018.godine
do 10.00 časova
JN-33/18 -Medicinski potrošni materijal:Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijal,po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi partije 6,8,9
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o obustavi postupka partije 6,8,9
22.11.2018.godine
do 10.00 časova
JN-32/18 Medicinski potrošni materijal:
Ugradni materijal
u kardiohirurgiji - pumpe za mehaničku potporu rada srca
Poziv za podnosenje ponuda
Кonkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka partija 2
20.11.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN-27/18 -Medicinski potrošni materijal:
Ugradni materijal u kardiohirurgiji - tavi valvule, po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi, partije 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zakljčenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 1 i 2
15.11.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN-31/18 -Medicinski potrošni materijal:
Monitoring setovi
Poziv za podnošenje ponuda
Кonkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN-30/18 - Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za transfuziološku laboratoriju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obavešstenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
13.11.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN-29/18 - Medicinski potrošni materijal: Reagensi i potrošni materijal za biohemijsku laboratoriju, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
08.11.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN-28/18 - Medicinski potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
02.11.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN-26/18 - Zaštitna oprema za zaštitu od jonizujućeg zračenjaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2018.godine
do 10.00 časova
ЈN - 23 - 18 Medicinski potrošni materijal:
Monitoring setovi,špricevi i igle,po partijama
Poziv za podnosenje ponuda
Кonkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1 (2)
Кonkursna dokumentacija - preciscen tekst
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka partija 5
09.10.2018.godine
do 10.00 časova
JN - 25 - 18 Medicinski potrošni materijal:
Potrošni materijal za gasne analize
Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Produžen rok do 26.09.2018.
godine do 12:00 časova
JN - 12 - 18 Medicinski potrošni materijal:Medicinska plastika za anesteziju i ostali potrošni materijal,po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 3
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 4
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi, partije 2,10,20,23,32,36,48,52,55
Izmena odluke о zaključenu okvirnog sporazuma i obustava postupka, partija 76
JN 12 18 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o obustavi postupka,partije 2,10,20,23,32,36,76
Produžen rok do

21.09.2018.
godine
do 10:00 časova
JN - 22 - 18 Medicinski potrošni materijal:Oksigenatori,po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima
07.09.2018.godine
do 10.00 časova
JN- 21/18 - Medicinski potrošni materijal: Sredstva za dezinfekciju po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.08.2018. godine
do 10:00 časova
JN-20/18- Medicinski potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka, partija 7
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7
20.08.2018. godine
do 10:00 časova
JN-19/18 - Usluge posredovanja u organizaciji putovanja na kongrese, seminare, kurseve , studijska putovanja i stručne sastankePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključcenju okvirnog sporazuma
JN 19 18 Odluka o zakljucenju okv sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
17.08.2018. godine
do 10:00 časova
JN-18/18- Medicinski potrošni materijal: RTG filmovi, potrošni materijal za doziranje kontrasta za injektore, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2
01.08.2018.godine
do 10.00 časova
JN-13/18- Medicinski potrošni materijal: ostali ugradni materijal - okluderiPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obavešstenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
25.07.2018.godine
do 10.00 časova
JN - 17 - 18 Usluge pranja i peglanja bolničkog veša Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje broj 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.07.2018.godine
do 10.00 časova
JN - 15 - 18 Medicinski potrošni materijal: Sredstva za dezinfekciju po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje broj 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Pojašnjenje broj 2
Pojašnjenje broj 3
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka, partije 11 i 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partije 11 i 17
23.07.2018.godine
do 13:00 časova
JN - 16/18 Medicinski potrošni materijal: Reagensi i potrošni materijal za biohemijsku i hematološku laboratoriju,po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka о zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
23.07.2018.godine do 10.00 časova
JN - 10 - 18 Usluge održavanja popravki medicinske opreme: GE Healthcare i Mеdtronic
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Prilog - Cenovnik GE
Prilog - Cenovnik - Medtronic
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima
16.07.2018.godine
do 10.00 časova
PP - 01 - 18 Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPoziv za pregovaranje
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obavestenje o obustavi postupka
28.06.2018.godine do 14.00 časova
JN - 14 - 18 Medicinski potrošni materijal:Potrošni materijal i reagensi za transfuziološku laboratoriju,po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Кonkursna dokumentacija
Кonkursna dokumentacija prečišćen tekst
Pojašnjenje broj 1
Pojašnjenje broj 2
Кonkursna dokumentacija sa izmenom 1 i 2
Кonkursna dokumentacija sa izmenom 1 i 2
Pojašnjenje broj 3
Кonkursna dokumentacija sa izmenom 1 , 2 i 3
Pojašnjenje broj 4
Pojašnjenje broj 5
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partije 2,3,4 i 5
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partije 1 i 6
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, partija 3
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partije 2,3,4,5,6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o donetoj Odluci RKZZP
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
09.07.2018.godine do 10.00 časova
Novi rok za podnošenje ponuda:
11.07.2018.godine do 10.00 časova
Novi rok za podnošenje ponuda je 16.07.2018.god. do 13.00 časova
JN 04 - 18 Medicinski potrošni materijal:Potrošni materijal za dijalizu,po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje broj 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
05.07.2018.godine do 10.00 časova
JN 09/18 Medicinski potrošni materijal: Sredstva za dezinfekciju po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
02.07.2018. do 10:00 časova
JN - 11 - 18 Dobra - Мedicinski gasovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma i dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima
01.07.2018. do 13.00 časova
JN-05/18 - Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o obustavi postupka
07.06.2018. godine do 10:00 časova
JN-02/18- Medicinski potrošni materijal: Hirurški konci i ostali materijal za zatvaranje operativnog polja, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Poziv za podnošenje ponuda izmenom 1
Obrazloženje za izmenu konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partije 1,2,3,4,5,6,9 i 10
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi, partija 15
Obaveštenje o produženju roka, partije 1,2,3,4,5,6,9 i 10
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Obaveštenje o donetoj Odluci RKZZP
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 2
Odluka o obustavi postupka, partije 1 i 2
JN 02 18 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obavešstenje o obustavi postupka, partije1,2,15
Za partije 1,2,3,4,5,6,9 i 10 Produžen dok do
18.07.2018. godine do 12:00 časova

Produžen rok do 11.06.2018. do 12:00 časova
JN-08/18- Medicinski potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka, partije 9,13,17,28,43,44
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
JN 08 18 Obaveštenje o obustavi postupka, partije 9,13,17,28,43,44
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3
29.05.2018. godine do 12:00 časova
JN-07/18- Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi partije15,16,20 i 22
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
29.05.2018. godine do 10:00 časova
JN-06/18- Medicinski potrošni materijal: Hirurške rukavice sterilne i nesterilnePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obavetešnje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2
28.05.2018. godine do 12:00 časova
JN-03/18- Medicinski potrošni materijal: Ostali ugradni materijal - klipsevi i mrežice, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.05.2018. godine do 10:00 časova
JN-01/18- Medicinski potrošni materijal: Kablovi za PM, potrošni za ekk, potrošni materijal za sterilizaciju vodonik peroksidom, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3
04.05.2018. godine do 10:00 časova
PO-06/18 - Medicinska oprema Prethodno obaveštenje
PO-05/18 - Medicinski potrošni materijal i farmaceutski proizvodiPrethodno obaveštenje
PO-04/18 - Usluge osiguranja imovine i licaPrethodno obaveštenje
PO-03/18 - Usluge posredovanja u organizaciji putovanja, kongresa, seminara, kurseva, studijskih putovanja i stručnih sastanakaPrethodno obaveštenje
PO-02/18 - Usluge održavanja i popravke medicinske i nemedicinske
opreme IKVB "Dedinje"
Prethodno obaveštenje
PO-01/18 - Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPrethodno obaveštenje
Prethodno obavestenje usluge pranja vesa sa izmenom 1