Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
PO-06/18 - Medicinska oprema Prethodno obaveštenje
PO-05/18 - Medicinski potrošni materijal i farmaceutski proizvodiPrethodno obaveštenje
PO-04/18 - Usluge osiguranja imovine i licaPrethodno obaveštenje
PO-03/18 - Usluge posredovanja u organizaciji putovanja, kongresa, seminara, kurseva, studijskih putovanja i stručnih sastanakaPrethodno obaveštenje
PO-02/18 - Usluge održavanja i popravke medicinske i nemedicinske
opreme IKVB "Dedinje"
Prethodno obaveštenje
PO-01/18 - Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPrethodno obaveštenje