Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
JN - 14 - 18 Medicinski potrošni materijal:Potrošni materijal i reagensi za transfuziološku laboratoriju,po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Кonkursna dokumentacija
09.07.2018.godine do 10.00 časova
JN 04 - 18 Medicinski potrošni materijal:Potrošni materijal za dijalizu,po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
05.07.2018.godine do 10.00 časova
JN 09/18 Medicinski potrošni materijal: Sredstva za dezinfekciju po partijama Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
02.07.2018. do 10:00 časova
JN - 11 - 18 Dobra - Мedicinski gasovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
01.07.2018. do 13.00 časova
JN-05/18 - Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o obustavi postupka
07.06.2018. godine do 10:00 časova
JN-02/18- Medicinski potrošni materijal: Hirurški konci i ostali materijal za zatvaranje operativnog polja, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Poziv za podnošenje ponuda izmenom 1
Obrazloženje za izmenu konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partije 1,2,3,4,5,6,9 i 10
Produžen dok do

11.06.2018. godine do 12:00 časova
JN-08/18- Medicinski potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka, partije 9,13,17,28,43,44
29.05.2018. godine do 12:00 časova
JN-07/18- Medicinski potrošni materijal: Potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi partije15,16,20 i 22
29.05.2018. godine do 10:00 časova
JN-06/18- Medicinski potrošni materijal: Hirurške rukavice sterilne i nesterilnePoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
28.05.2018. godine do 12:00 časova
JN-03/18- Medicinski potrošni materijal: Ostali ugradni materijal - klipsevi i mrežice, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28.05.2018. godine do 10:00 časova
JN-01/18- Medicinski potrošni materijal: Kablovi za PM, potrošni za ekk, potrošni materijal za sterilizaciju vodonik peroksidom, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi partija 3
04.05.2018. godine do 10:00 časova
PO-06/18 - Medicinska oprema Prethodno obaveštenje
PO-05/18 - Medicinski potrošni materijal i farmaceutski proizvodiPrethodno obaveštenje
PO-04/18 - Usluge osiguranja imovine i licaPrethodno obaveštenje
PO-03/18 - Usluge posredovanja u organizaciji putovanja, kongresa, seminara, kurseva, studijskih putovanja i stručnih sastanakaPrethodno obaveštenje
PO-02/18 - Usluge održavanja i popravke medicinske i nemedicinske
opreme IKVB "Dedinje"
Prethodno obaveštenje
PO-01/18 - Usluge pranja i peglanja bolničkog vešaPrethodno obaveštenje
Prethodno obavestenje usluge pranja vesa sa izmenom 1