Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
PP - 01 - 20 Popravka CT aparata proizvođača Philips - zamena rtg ceviObavestenje o pokretanju pregovarackog postupka
Konkursna dokumentacija
17.01.2020.godine do 10.00 časova