Upravnik Klinike za kardiohirurgiju

Glavni tehničar Klinike: viši medicinski tehičar Goran Cucić

U sastavu Klinike nalaze se sledeća odeljenja:

 • kardiohirurgija I
 • kardiohirurgija II
 • odeljenje za hirurgiju aorte
 • odeljenje za srčanu insuficijenciju
 • odeljenje za transplantaciju srca
 • operacioni blok
 • odeljenje za vantelesni krvotok
  Iako podeljena u više odeljenja Klinika funkcioniše u organizacionom smislu kao jedna celina.

Osnovni zadatak Klinike je operativni tretman bolesnika sa stečenim i urođenim srčanim obolenjima i manama. Najveći broj operacija sačinjavaju operacije hirurške revaskularizacije miokarda, a potom „popravke“ i zamene srčanih valvula, operacije na aorti, hirurško remodelovanje srčanog mišića i druge ređe operacije iz oblasti srčane patologije. Do sada smo operisali preko 27 000 kardio-hirurških bolesnika, što čini populaciju jednog manjeg grada u Srbiji. Planom za 2006. godinu predvideli smo da uradimo 1800 operacija.

Rad Klinike obavlja se u:

 • operacionom bloku sa 5 kompletno opremljenih operacionih sala
 • stacionarnom delu koji raspolaže sa 67 kreveta na odeljenjima kardiohirurgije I i II
 • ambulanti 1, gde se obavljaju zakazivanja bolesnika za operativnin tretman valvula i kontrolni pregledi nakon svih vrsta kardiohirurških procedura.

Tokom radnog dana u operacionim salama uradi se prosečno 8 kardiohirurških procedura, dok se ambulantno obavi između 50 i 80 pregleda. O ovome kao i o posleoperativnoj terapiji i nezi bolesnika brine se:

 • 16 lekara specijalista i 2 specijalizanta hirurgije
 • 9 lekara specijalista interne medicine-kardiologa
 • 1 lekar specijalista anestezije
 • više od 120 medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta.