Šef: Dr Nataša Stokuća Korać – specijalista Interne medicine

Ambulanta pripada Klinici za kardiologiju (ambulanta 4)

Ambulanta se bavi prijemom, dijagnostikovanjem i  kontrolama nakon interventnih procedura kardioloških bolesnika

Prijem kardioloških bolesnika za interventne procedure: 8:00-11:00
Prvi pregledi: 11:00-14:00
Kontrolni pregledi: 14:00-16:00