Kardiohirurški konzilijum predstavlja Tim za Srce, jedinstveno telo Instituta Dedinje. Njega čine: kardiohirurg, invazivni kardiolog, invazivni radiolog i klinički kardiolog svakodnevno. Prema potrebi u njegov prošireni sastav ulaze: anesteziolog, vaskularni hirurg, intenzivista i sve ostale specijalnosti za kojima postoji u tom trenutku potreba. Konzilijum se bavi svakodnevnim donošenjem odluka o načinu lečenja bolesnika koji su već hospitalizovani na našem Institutu i koji dolaze u naše ambulante: kardiološke, kardiohirurške, vaskularne, ehokardiografske, aritmološke i ergometriju. Jedinstvenost našeg Tima za Srce jeste da je otvoren za donošenje odluka na osnovu urađenih procedura i u drugim ustanovama u celoj Srbiji i širem regionu. Time Institut Dedinje ima značajnu listu donešenih indikacija na osnovu kojih se formira lista čekanja (na koju se upisuju SVI bolesnici koji su predali dokumentaciju na osnovu urađenih pregleda i sprovedenih procedura) koja obuhvata sve navedene bolesnike.

Neophodno je dostaviti odgovarajuću i kompletnu dokumentaciju da bi Konzilijum mogao da donese validne i pravilne odluke o daljem načinu lečenja.

Potrebna dokumentacija za mišljenje Kardiohirurškog konzilijuma obuhvata:

 1. Uput za specijalistički pregled (za bolesnike van Beograda overen od strane nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja)
 2. Mogu biti upućeni od strane interniste (opšteg) i kardiologa
 3. Snimak koronarografije: poželjan je CD, ukoliko nije moguće dolazi u obzir USB
 4. Nalaz ultrazvuka srca (TTE)
 5. Prethodna medicinska dokumentacija
  • otpusno pismo ustanove gde je rađena koronarografija
  • ehokardiogafski nalaz
  • MDCT nalaz ukoliko ga poseduje
  • OBAVEZAN specijalistički izveštaj o SADAŠNJEM kliničkom stanju bolesnika (radi stratifikacije rizika i odgovarajućeg vremenskog okvira-tajming-lečenja)
  • specijalistički izveštaj i/ili otpusna lista vezana za DRUGA oboljenja od kojih se bolesnik leči, bilo da je hronični bolesnik ili da se radi o akutnom stanju
  • obavezan je podatak o mogućim alregijama na neki lek
  • sva ostala odgovarajuća dokumentacija koja bi mogla da utiče na donošenje odluke
  • poželjno je priložiti skoriji laboratorijski izveštaj KKS i osnovnu biohemiju
  • Ro pulmo, očitan ili na disku

Odluka Konzilijuma u vidu mišljenja Kardiohirurškog konzilijuma (u svojoj specifičnoj formi) dostavlja se bolesniku u roku od 7 dana. Podizanje dokumentacije obavlja se na glavnom šalteru Instituta.

Često se dešava da je potrebna dodatna dijagnostika, pregled, nalaz koji Konzilijum traži radi donešenja odluke, te se dokumentacija dostavlja nazad bolesniku da se urade dodatne analize. Na taj način ne treba da budu zbunjeni bolesnici koji žele da dobiju odluku kako da se dalje leče, već je potrebno sprovesti do kraja tražene analize  i rezultate, ponekad u više navrata, sve u cilju donošenja pravog mišljenja o odluci za njihovo dalje lečenje.

Koordinator rada konzilijuma Mr sci med Dragana Šarenac, spec.  interne medicine, subspecijalista kardiologije

Dokumentaciju za Kardiohirurški konzilijum možete predati/podići na glavnom šalteru Instituta svakog radnog dana:

Predavanje dokumentacije: 14:00 – 15:00

Podizanje dokumentacije (7 dana od dana prijema iste): 15:00 – 17:00