Klinika za anesteziju i intenzivno lečenje instituta Dedinje, sa svojom organizacijom i načinom rada, predstavlja jednu od vodećih institucija u kliničkoj struci anesteziologije naše zemlje.

Lekari Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje se bave intraoperativnim i postoperativnim tretmanom bolesnika kao i urgentnim zbrinjavanjem životno ugroženih bolesnika.

Na Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje, koja se sastoji iz Odeljenja anestezije i Odeljenja intenzivnog lečenja, zaposleno je 14 lekara specijalista anestezije sa reanimatologijom, 6 lekara specijalista interne medicine, 7 lekara na specijalizaciji, 19 anestetičara i 90 sestara/tehničara intenzivne nege.

Godišnje se na našoj Klinici uradi prosečno 4000 operacija u 7 operacionih sala kako u opštoj tako i u regionalnoj anesteziji.

Regionalna anestezija se uglavnom koristi za operacije na krvnim sudovima donjih ekstremiteta kao i za hirurgiju trbušne aorte u kombinaciji sa opštom anestezijom. Iskustvo je pokazalo da je ova kombinacija opšte i regionalne anestezije najdelotvornija vrsta anestezije za bolesnike uključujući i one sa ozbiljnim komorbiditetima.

Izvestan broj procedura se radi i u perifernom nervnom bloku.

Što se kardiohirurških bolesnika tiče operacije se izvode isključivo u opštoj anesteziji, mada klinika ima iskustva i u korišćenju regionalne anestezije koja bolesnicima omogućava brže buđenje, odvajanje od aparata za disanje i postoperativnu kontrolu bola.

Operacione sale kao i odeljenje intenzivne nege sa 35 kreveta opremljeno je najsavremenijim hemodinamskim monitoringom i aparatima za ventilaciju.

Posebna pažnja se posvećuje populaciji bolesnika na hemodijalizi, zbog kojih imamo posebno edukovan kadar kako tehničara tako i lekara.

S obzirom da se na Institutu izvode i procedure interventne kardiologije, rešavanje problema trbušne aorte uz pomoć stent-grafta, kao i perkutane zamene aortnih zalistaka (TAVI), lekari Klinike za anesteziju u savremeno opremljenim salama obezbeđuju bezbolan i konforan tretman pacijenata uglavnom u formi analgosedacije.

Klinika za anesteziju i intenzivno lečenje predstavlja bazu za kontinuiranu medicinsku edukaciju kako na nivou osnovnih tako i na nivou specijalističkih studija, gde specijalizanti anestezije obavezno provode deo specijalističkog staža i edukuju se iz oblasti kardiovaskularne anestezije.

U sklopu Klinike postoji i ambulanta za preoperativnu pripremu bolesnika, gde se bolesnici detaljno upoznaju sa predstojećom operacijom, mogućim komplikacijama i izvršava se blagovremena i detaljna analiza medicinske dokumentacije.

Upravnik Klinike za anesteziologiju i intenzivno lečenje: Prof. dr sci med Miomir Jović

Načelnik Odeljenja za anesteziju: Dr Siniša Jagodić

Načelnik Odeljenja za intenzivno lečenje: Dr Ljubomir Đoković