Anesteziološka ambulanta je sastavni deo Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje.

Cilj ambulantnog pregleda anesteziologa je da utvrdi: stepen osnovne bolesti, prisustvo pratećih bolesti (dijabetes, hipertenzija, poremećaji srčanog ritma, bolesti bubrega), lekove koje redovno uzimate, kao i faktore rizika (pušenje, zloupotreba lekova, alergije itd).

Tom prilikom se uzimaju podaci o prethodnim operacijama i iskustvima sa anestezijom, s obzirom da se neke neželjene reakcije mogu ponoviti, ali i izbeći blagovremenim planiranjem anestezije i adekvatnim izborom lekova.

Posebna pažnja se posvećuje pregledu i proceni disajnog puta, a ukoliko je potrebno obezbeđuje se i konsultacija otorinolaringologa u cilju bezbednog uspostavljanja disajnog puta.

Takođe, vrši se uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju i bolesnik se upućuje na dodatne, konsultativne, preglede ukoliko zdravstveno stanje to zahteva.

Podaci o alergijama na anestetike ili izvesne bolesti koje ograničavaju izbor anestezije su takođe predmet razgovora u anesteziološkoj ambulanti.

Na osnovu ukupnog uvida pravi se plan anesteziološlog lečenja i izbora anestezije.

Bolesnik ima pravo, nakon detaljnog opisa procedure, da prihvati ili odbije vrstu anestezije koja mu je predložena.

S obzirom da je neophodno da bolesnik bude detaljno upoznat sa prirodom svoje bolesti i da pismenu saglasnost za operacijom, trudimo se da objasnimo sve neophodne činjenice u vezi planirane operacije, mogućih komplikacija i koristi operativnog lečenja.

Po završenom pregledu i pribavljanju eventualnih dopuskih (konsultativnih) nalaza određuje se termin prijema.