Anestezija

Zbog čega je potrebna anestezija?

Anestezija je sigurna procedura koja obezbeđuje san i gubitak bola tokom operacija koje su veoma bolne, dugo traju, utiču na mogućnost disanja, utiču na vaš komfor tokom procedure i čine Vas zabrinutim.

U kojoj vrsti anestezije se izvode operacije na srcu i krvnim sudovima?

Operacije na srcu se izvode isključivo u opštoj anesteziji, što podrazumeva davanje lekova i udisanje gasova koji omogućuju san, odsustvo bola i mišićnu relaksaciju za vreme hirurške procedure. Tokom operacije kao i u neposrednom postoperativnom periodu za Vas će disati aparat za mehaničku ventilaciju zbog čega ćete u disajnom putu imati tubus koji omogućava disanje preko aparata. Operacije na krvnim sudovima nogu se uglavnom izvode u regionalnoj, spinalnoj ili epiduralnoj anesteziji, koja podrazumeva davanje lekova, lokalnih anestetika u spinalni ili epiduralni prostor. Ova vrsta anestezije ne obezbeđuje san, već samo odsustvo bola. U zavisnosti od toga koja doza leka se koristi, tokom operacije i neposredno nakon iste nećete biti u mogućnosti da pokrećete ekstremitete. Za operacije na trbušnoj aorti  koristi se kombinacija opšte i regionalne anestezije.

Kakva je moja bezbednost tokom anestezije?

Bez obzira na vrstu anestezije i operacije, tokom hirurške procedure i neposredno nakon nje edukovani i posvećeni lekari i medicinski tehničari neprekidno prate vitalne parametre  bolesnika uz pomoć sofisticiranih sistema za monitoring.

Anestezija se izvodi uz pomoć savremenih aparata koji su opremljeni mnogim bezbednosnim sistemima.

Tokom lečenja se primenjuju savremeni principi i ispunjavaju najstroži kriterijumi bezbednosti bolesnika.

Koji su rizici od anestezije?

Opšta anestezija  i druge anestezijske procedure su sigurne i protiču bez komplikacija kod najvećeg broja bolesnika. Rizik za razvoj komplikacija je povećan kod bolesnika koji imaju zdravstvenih problema (sem osnovne bolesti) pre operacije (smetnje u funkciji srca, pluća, bubrega, sistema za zgrušavanje krvi, neurološke smetnje). Rizik je povišen i ukoliko zloupotrebljavate alkohol ili lekove, imate alergije ili porodično opterećenje za reakciju na lekove ili ukoliko pušite.

Pitajte anesteziologa u vezi sledećih komplikacija:

  • oštećenje glasnih žica
  • infarkt miokarda
  • mentalna konfuzija
  • povrede zuba i jezika
  • buđenja tokom anestezije
  • neuroloških komplikacija

PRE PROCEDURE

Recite Vašem lekaru ukoliko ste trudni ili uzimate neke lekove. To se odnosi čak i na lekove koji se kupuju bez recepta. Anesteziolog će imati uvid u celokupnu istoriju Vaše bolesti i odrediće vrstu anestezije i izbor lekova za anesteziju koja je Vama potrebna. Nekoliko dana pre operacije od Vas će se tražiti da prestanete sa uzimanjem nekih lekova kao što su lekovi koji se koriste protiv zgrušavanja krvi (Aspirin , Ibuprofen, Plavix, Warfarin,…). Pitajte lekara koje lekove nastavljate da koristite i koje ćete uzeti na dan same operacije.

NA DAN PROCEDURE

Ne smete uzimati hranu nakon ponoći, bistre tečnosti i vodu smete piti najkasnije do dva sata pre procedure. Uzimanje hrane pre hirurške intervencije i anestezije može biti jako opasno. Ukoliko je želudac pun može doći do povraćanja i aspiracije hrane u disajne puteve, što može imati ozbiljne posledice po ishod lečenja.

NAKON PROCEDURE

Zbog efekta opšte anestezije, nakon operacije možete biti pospani, uznemireni i može Vam biti muka. Takođe možete imati bol u grlu, drhtavicu i osećaj suvoće u ustima. Ovi neželjeni efekti  su prolaznog karaktera, ali mogu trajati i nekoliko sati. Sve vreme ćete biti pod nadzorom sestara i lekara i biće učinjeno sve što bi moglo pomoći u ublažavanju Vaših tegoba.


Jedinica intenzivnog lečenja

Koliko dugo traje boravak u Jedinici intenzivnog lečenja?

Dužina boravka zavisi od vrste hiruške intervencije, preoperativnog stanja bolesnika i udruženih bolesti. U slučaju nekomplikovanog postoperativnog toka kod većine bolesnika traje 1 do 3 dana.

Kako se mogu dobiti informacije o stanju bolesnika u Jedinici intenzivnog lečenja?

Informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 011/3601 715, 3601 717 i 3601 719, svakoga dana u terminima: 11:00-12:00, 15:00-16:00 i 20:00-21:00. Takođe, u vreme predviđeno za posete (15:00-16:00) može se obaviti razgovor sa ordinirajućim ili dežurnim lekarom.

Kako članovi porodice mogu pomoći u oporavku bolesnika sa produženim boravkom u Jedinici intenzivnog lečenja?

U zavisnosti od trenutnog stanja bolesnika biće date odgovarajuće instrukcije. Za većinu bolesnika je poželjno povremeno prisustvo članova porodice radi podrške i bržeg oporavka.

Da li je dozvoljena upotreba mobilnih telefona u Jedinici intenzivnog lečenja?

Tokom boravka u Jedinici intenzivnog lečenja bolesnici i posete ne smeju da koriste mobilne telefone.

Ishod lečenja

Zahvaljujući modernoj opremi, lekovima i standardima bezbednosti, opšta anestezija je bezbedna i većina ljudi se potpuno oporavi bez ikakvih komplikacija.