Koliko dugo ću čekati na transplantaciju?

Nažalost, ne postoji način da se predvidi koliko će svaki bolesnik provesti na listi čekajući transplantaciju. Čekanje u najvećoj meri zavisi od pojavljivanja adekvatnog davaoca. Opšte je poznato da broj davalaca nije veliki. Na dužinu čekanja utiče i stepen težine srčane slabosti bolesnika, kao i kompatibilnost krvne grupe i veličine srca davaoca i primaoca.

Koje lekove treba da uzimam nakon transplantacije?

Nakon transplantacije treba redovno uzimati lekove i preparate koje pripadaju sledećim grupama:

  • Imunosupresivi: lekovi koji umanjuju imuni odgovor organizma sa ciljem sprečavanja odbacivanja transplantiranog srca.
  • Antibiotici, antivirusni i fungicidni lekovi: ovi lekovi preveniraju nastanak infekcije u uslovima oslabljenog imunog sistema.
  • Vitamini, minerali i drugi suplementi pomažu ukupnom poboljšanju zdravstvenog stanja organizma.
  • Lekovi koji preveniraju razvoj koronarne bolesti (ateroskleroze krvnih sudova u transplantiranom srcu) i povišenog arterijskog pritiska.

Većina lekova počinje da se primenjuje odmah nakon operacija. Na redovnim kontrolama vrši se prilagođavanje doze postojećih lekova i po potrebi, isključuju postojeći ili uvode novi lekovi.

Kada mogu da se vratim na posao?

Pravo vreme za povratak na posao zavisi od toga koliko se brzo oporavljate od operacije i koju vrstu posla obavljate. Kada se osoba sa transplantiranim srcem oseća spremno da nastavi svoje profesionalne aktivnosti, a kontrolni pregledi potvrde dobro opšte zdravstveno stanje i funkciju srca, nema prepreka za ponovno obavljanje posla. Najveći broj bolesnika se vraća svom poslu u okviru 3-6 meseci od transplantacije.

Kada ću moći da ponovo vozim?

Da biste mogli ponovo da vozite, potrebno je da grudna kost presečena tokom operacije, u potpunosti zaraste. To se obično dešava oko 6 nedelja posle transplantacije.

Šta se dešava ukoliko nastane odbacivanje nakon operacije?

U nekih bolesnika dolazi do obacivanja transplantiranog srca. Kako odbacivanje tipično nastaje bez simptoma, često se dijagnostikuje tek pri redovnim biopsijama srca koje se periodično sprovode nakon transplantacije. Ako se odbacivanje detektuje, potrebno je prilagoditi terapiju novim uslovima. U većini slučajeva se odbacivanje uspešno leči kada se otkrije u ranoj fazi.

Kako će transplantacija uticati na moj život?

Uspešna transplantacija će ukloniti tegobe srčane slabosti i značajno unaprediti Vaše zdravstveno stanje. Veliki broj osoba nakon transplantacije imaju istu fizičku sposobnost kao i potpuno zdrave osobe. Dakle mogu da se bave sportom i uživaju u svim oblicima života. Međutim, neophodno je da redovno uzimaju propisanu terapiju i redovno dolaze na kontrole.