Kardiohirurška ambulanta nalazi se u prizemlju zgrade Instituta i obeležena je brojem 1.

Vaš prvi kontakt sa nama počinje u ovoj ambulanti. U nju će Vas uputiti Vaš nadležni kardiolog/internista radi daljih pretraga i odluke o definitivnom lečenju.

U ovoj ambulanti ćete sresti kardiohirurga, kardiologa ili anesteziologa.

U kardiohirurškoj ambulanti se rade prvi pregledi bolesnika koje je uputio nadležni kardiolog/internista radi mišljenja o operativnom lečenju. Nakon prvog pregleda ukoliko se ustanovi da je operacija potrebna bićete upućeni na kardiohirurški konzilijum koji će doneti konačnu odluku o Vašem lečenju.

U kardiohirurškoj ambulanti se odobrava prijem bolesnika u bolnicu na zakazano operativno lečenje nakon pregleda i uvida u kompletnu dokumentaciju od strane kardiologa i ansteziologa.

Takođe, mesec dana nakon operacije doći ćete na zakazani termin u ovu ambualntu radi prvog kontrolnog pregleda i predloga za Vašu dalju rehabilitaciju u nekom od predviđenih rehabilitacionih centara. Na prvoj kontroli će Vas pregledati kardiolog, kao i kardiohirurg koji će uz razgovor pogledati i ožiljke i izvaditi konce nakon operativnog lečenja.

U slučaju hitnih kardiohirurških stanja bolesnik se prvo upućuje u ovu ambulantu.

U kardiohirurškoj ambulanti možete slobodno postaviti sva pitanja od interesa za Vaše trenutno zdravstveno stanje.

Pre dolaska u kardiohiruršku ambulantu javite se na Šalter – Kardiohirurgija u prizemlju Intituta i sa sobom ponesite:

  • Zdravstvenu knjižicu
  • Uput za ambulanti pregled ukoliko dolazite zbog pregleda ili uput za bolničko lečenje ukoliko dolazite radi prijema u bolnicu
  • Svu prethodnu medicinsku dokumentaciju
  • Svu traženu medicinsku dokumentaciju (u slučaju prijema u bolnicu)

Radno vreme kardiohirurške ambulante je od 8:00 – 20:00.

Kontakt telefon: 011/3601 661