Klinika za Kardiohirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje postoji preko 40 godina. Tradicija i iskustvo od preko 50 000 izvršenih operacija na otvorenom srcu garantuje vrhunski kvalitet i pouzdanost lečenja kardiohirurških bolesnika. Godišnje se na klinici uradi oko 2000 operacija na otvorenom srcu.

Pored aortokoronarne – bypass hirurgije i hirurgije zamene srčanih zalistaka, na Klinici se izvode i sve vrste rekonstruktivnih procedura na mitralnom zalisku, rekonstruktivna hirurgija aortnog zaliska, hirugija grudne aorte kao i kombinovanih procedura. Takođe je razvijen i program lečenja urođenih srčanih mana kod odraslih.

U skladu sa svetskim standardima na Klinici je u zamahu program minimalno invazivnih procedura na otvorenom srcu. To su kardiohirurške intervencije kod kojih se uz manju traumu, minimalnim hirurškim rezovima izvodi kardiohirurška procedura. Bolesnicima to znači kraći boravak u bolnici, brži postoperativni oporavak i  značajan estetski efekat.

Program lečenja srčanog popuštanja, transplantacije srca i ugradnje mehaničke potpore miokarda odnosno srčanih pumpi na Klinici za kardiohirurgiju Instituta Dedinje postoji preko dvadeset godina.

Lekari naše Klinike su specijalisti kardiohirurgije i kardiologije, od kojih veliki broj poseduje značajno međunarodno iskustvo i predaju na Medicinkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zajedno sa medicinskim sestrama i drugim osobljem su tu da bi Vam pružili vrhunsku medicinsku uslugu i brigu tokom Vašeg boravka u bolnici.

Želimo Vam prijatan boravak na našem Institutu i brz oporavak nakon intervencije.

Upravnik Klinike za kardiohirurgiju Instituta Dedinje
Prof. dr Miodrag Perić