­­ ­

Da li postoje lekovi koje bi trebalo da prekinem da uzimam pre dolaska na operaciju?

Bolesnik ne bi trebalo da samoinicijativno menja prepisanu terapiju, već isključivo u dogovoru sa svojim lekarom. Lekovi kao što je Aspirin (Aspirin, Andol, Cardiopirin, Brufen i sl)  mogu dovesti do povećanog krvarenja tokom operacije, i treba prestati sa njihovim uzimanjem najmanje 7 dana pre operacije. Isto važi i za lekove kao što je Plavix. Ukoliko uzimate antikoagulantne lekove tipa Sintrom, Farin, Coumadine, Sincum i sl. obavezno konsultujte lekara pre bilo kakve promene režima terapije.

Koje bih preglede trebalo da uradim pre dolaska na operaciju?

Spisak dopunskih pregleda i potrebnih laboratorijskih analiza, u cilju properativne pripreme, će te dobiti u kardiohirurškoj ustanovi u kojoj će se lečenje sprovesti, prilikom kliničkog pregleda u kardiološkoj ambulanti. Najčešće je potrebno uraditi EKG, radigrafiju grudnog koša, krvnu sliku sa leukocitarnom formulom, biohemijske analize krvi i mokraće (pregled urina i urinokultura), krvnu grupu i pregled krvi na prenosive bolesti, vreme krvarenja i vreme koagulacije. Bris nosa i grla su nekad potrebni. Bolesnici kojima se operišu zalisci trebaju da imaju sređen stomatološki status i da za to donesu potvrdu od svog zubara. Za bolesnike koji imaju druga hronična pridružena oboljenja, verovatno će biti potrebno uraditi druge dopunske preglede i doneti mišljenja ordinirajućeg specijaliste koji leči bolesnika.

Kada bih trebalo da prestanem da pušim?

Pušenje ekstremno narušava kardiovaskularni sistem i predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova i treba ga smesta prekinuti. Pušenje takođe dovodi do hroničnih plućnih bolesti, koje dodatno povećavaju perioperativni rizik. Prestanite sa pušenjem momentalno!

Koje vrste fizičkih priprema treba raditi pre operacije?

Fizička aktivnost kardiovaskularnih bolesnika, zavisi prevashodno od individualnog primarnog kardiovaskularnog oboljenja, ali i od opšte kondicije bolesnika i pridruženih oboljenja. O stepenu fizičke aktivnosti se dogovarate sa ordinirajućim kardiologom. Za kardiohirurško lečenje nije potrebno, niti preporučemo, dopunsko fizičko pripremanje.

Koliko traje operacija na srcu?

Kardiohirurške operacije su jedne od najsloženijih hirurških intervencija. Trajanje operacije zavisi od složenosti nalaza, ali i od drugih nemedicinskih faktora kao što je priprema sale, izmena bolesnika i sl. Zbog svega je teško predvideti trajanje operacije. Prosečno vreme potrebno za bypass na srcu je između 4 i 5 sati.

Kada ću se probuditi nakon operacije?

Bolesnici bi trebalo da se probude nekoliko sati nakon operacije, međutim većina bolesnika će biti u potpunosti budna i sposobna da samostalno diše sledećeg jutra.

Koliko ću boraviti u intenzivnoj nezi?

Boravak u intenzivnoj nezi traje od 24 do 48h. Kod kompleksnijih slučajeva boravak u intenzivnoj nezi biva produžen, do stabilizacije opšteg stanja i dostizanja sposobnosti za sledeće faze oporavka.

Koliko ću boraviti u bolnici nakon operacije?

Bolesnik obično ide kući 7 do 10-ti nakon operacije na srcu, ali je dužina hospitalizacije generalno individualna, i može biti produžena kod pojedinih slučajeva.

Kada smem da se kupam posle operacije?

Održavanje lične higijene je važno u svakom momentu nakon operativnog lečenja i sprovodi se od momenta operacije od strane medicinskog osoblja, dok je bolesnik hospitalizovan. Nakon završetka hospitalizacije, u kućnim uslovima, nastavlja se sa održavanjem lične higijene, bez direktnog kvašenja operativnih rana, trljanjem pomoću sunđera i blagog rastvora sapunice. Nakon skidanja konaca, znači 10 do 14 dan nakon intervencije, dozvoljeno je tuširanje i/ili kupanje bez ograničenja, osim ako hirurg ili kardiolog ne naglase drugačije.

Zašto moram da spavam isključivo na leđima posle operacije?

Da bi se pristupilo srcu potrebno je iseći grudnu kost, a da bi ona zarasla potrebno je 4-6 nedelja. Za to vreme bez obzira na čelične žice koje je učvršćuju treba izbegavati spavanje na strani. Ako Vam se desi da se tokom noći nekada okrenete na bok, ne treba da Vas hvata panika od mogućih posledica. U ovom periodu zarastanja grudne kosti, potrebno je da izbegavate nošenje većih tereta u rukama, kao i sve aktivnosti, koje dodatno opterećuju grudne mišiće i mišiće ramenog pojasa. Tokom rane rehabilitacije, koja se sprovodi u bolnici nakon operacije, fizioterapeuti će Vas informisati i edukovati o svemu ovde navedenom.

Kakvom fizičkom aktivnosti mogu da se bavim nakon izlaska iz bolnice?

Prvih mesec dana nakon intervencije preporučuje se fizička aktivnost u skladu sa mogućnostima, do granice umaranja. Bolesnik treba da se ponaša u skladu sa svojim mogućnostima, ali nikako ne treba da ispituje svoju snagu i da se opterećuje preko granice zamora. Vremenom se vraća snaga i opšta kondicija, a sa time i Vaše fizičke sposobnosti. Preporučuju se šetnje u blagom tempu i distance koje idu do granice umora. Potrebno je izbegavati ekstremne temperaturne promene, tj. pre izlaska iz kućne sredine potrebno je adaptirati se na spoljnu temperaturu. Odeću i obuću uvek prilagoditi spoljnim meteorološkim uslovima. Tokom rehabilitacije u nekom od specijalizovanih centara, će biti obavljen test fizičkim opterećenjem, nakon kojeg će Vam lekari savetovati režim dalje fizičke aktivnosti.

Koju ishranu da upražnjavam nakon operacije?

Neposredno nakon operacije nema restrikcija u ishrani, osim za koncetrovane slatkiše i namernice koje su bogate transmasnim kiselinama (industrijski obrađene namernice), ili ukoliko je zbog specifičnog stanja i/ili prisustva drugih oboljenja (dijabetes, bubrežne bolesti, giht…) neophodan poseban režim ishrane. Generalne preporuke za kvalitetnu ishranu važe i za Vas, konzumiranje nutritivno vredne hrane će dovesti do bržeg i boljeg oporavka nakon operacije. Budući način ishrane, tj. dijeta, mora biti individualizovan, što znači prilagođen Vašim ličnim karekteristikama (godine starosti, pol, osnovno kardiovaskularno oboljenje, pridružena oboljenja, način života i rada, aktuelna terapija…) i zato je najbolje da se posavetujete sa lekarima koji su specijalizovani u ovom polju, tj. sa nutricionistom.

Da li mogu da konzumiram alkohol?

Upotreba alkohola može značajno da modifikuje dejstvo lekova koje koristite, neke da oslabi, a neke da pojača. Upotreba alkohola je apsolutno zabranjena u prva dva meseca, a preporučeno je uzdržavati se na dalje, jer će većina bolesnika imati doživotnu hroničnu terapiju. Socijalno konzumiranje alkohola (povremeno u posebnim prilikama) je dozvoljena, ali je neophodno o ovome razgovarati sa ordinirajućim lekarom, koji će Vam objasniti kako alkohol deluje na lekove koje koristite i kakve efekte možete da očekujete.

Da li mogu da pijem čaj i kafu?

Konzumiranje kafe, kao i toplih napitaka koji se prave od biljke čaj (beli, zeleni, crni čaj) ne preporučuje se u prvih mesec dana nakon operacije, zbog aktivnih supstanca koje sadrže, a koje mogu uticati na Vaše kardiovaskularne karakteristike. Ukoliko ne možete da se u potpunosti suzdržite od upotrebe istih, pripremljeni rastvori bi trebalo da budu blaže koncentracije. Nakon mesec dana od operacije, preporučuje se da se o daljoj konzumaciji ovih napitaka dogovorite sa Vašim lekarom, a da dnevni unos ne prelazi 1-2 šolje.

Imam veštački zalistak i pijem Farin (Sintrom 4, Sincum…) – da li mogu da jedem salatu i drugo lisnato i zeleno povrće?

Konzumiranje zelenog lisnatog povrća, kao i ostalog zelenog i crvenog povrća, koje je bogato vitaminom K, može da dovede do potrebe za većim dozama lekova koji se koriste kao oralna antikoagulantna terapija, da bi se vrednosti INR održale u preporučenom terapijskom opsegu. Nije zabranjena upotreba ovog povrća, ali morate biti svesni da je prilikom većeg unosa ovih namernica, neophodno češće kontrolisanje INRa, jer će se verovatno vaša stabilna šema uzimanja Farina ili drugih lekova iz ove grupe, promeniti, tj. biće potrebne veće doze nego uobičajeno.

Imam veštački zalistak, a čuo sam da sada postoje novi antikoagulantni lekovi kojima ne treba kontrola INR. Da li mogu da ih uzimam i izbegnem čest krvne analize?

Upotreba novih antikoagulantnih lekova, takozvanih NOAK-a (Pradaxa, Xeralto, Eliquis) za sada nije dozvoljena kod bolesnika koji imaju veštačke mehaničke zaliske. Razgovarajte o ovom pitanju sa Vašim kardiologom, koji će Vas obavestiti ukoliko dođe do proširenja indikacija za njihovu upotrebu.

Gojazan (gojazna) sam, kad nakon operacije mogu da započnem restrikcionu dijetu za redukciju telesne težine?

Plan sprovođenja restrikcione dijete i aditivnih mera u cilju redukcije telesne težine se mora sprovoditi pod kontrolom tima lekara raznih specijalnosti (kardiolog, nutricionista, endokrinolog, fizijatar) koji se bavi poremećajem ishrane i/ili metabolizma. Nakon dva meseca od operacije možete da započnete preporučeni planski režim ishrane i fizičkih aktivnosti, radi regulisanja telesne težine.

Zašto mi otiče noga sa koje mi je skinuta vena?

Kada se sa noge skine vena za bypass, oticanje venske krvi iz te noge je otežano te ona može oticati dok se ne uspostavi sporedna cirkulacija. Potrebno je nositi elastične zavoje ili elastične čarape u tom periodu. Način apliciranja elastičnih zavoja ili čarapa, će Vam biti objašnjen tokom boravka u bolnici.

Zašto mi otiču noge iako mi nisu skidane vene?

Razlozi za pojavu otoka nogu nakon operacije mogu biti različiti. Potrebno je da se javite svom lekaru kako bi se odredio pravi uzrok i dala pravovremena terapija.

Kada bih mogao da nastavim seksualnu aktivnost nakon operacije?

Sposobnost za upražnjavanje seksualne aktivnosti je individualno i direktno zavisi od individualne tolerancije fizičkog napora i opšteg stanja. Generalno se preporučuje nastavak seksualnih aktivnosti nakon 6-8 nedelja od operacije, ali je najbolje da o tome razgovarate sa svojim ordinirajućim lekarom.

Da li mogu da koristim viagru ili druge lekove za erektilnu disfunkciju?

Upotreba lekova za erektilnu disfunkciju može da ugrozi Vaše zdravstveno stanje, te je neophodno da odluku o tome donese Vaš ordinirajući lekar, a u skladu sa Vašim opštim stanjem i lekovima koje koristite u redovnoj terapiji. Nemojte nikada ove lekove koristiti na svoju ruku!

Kada bih mogao da počnem da vozim nakon operacije na srcu?

Upravljanje vozilom se ne preporučuje do potpune stabilizacije zdravstvenog stanja i zarastanja grudne kosti, a to je ne pre 6 do 8 nedelja nakon intervencije.

Da li imam prava na banjsko lečenje nakon operacije na srcu?

Nakon operacije na srcu imate pravo na rehabilitaciju u nekom od specijalizovanih centara, što će biti navedeno na otpusnoj listi, koja će Vam biti data nakon završetka hospitalizacije. Zahtev za ostvarivanje ovog prava se podnosi u okviru mesec dana nakon završetka hospitalizacije zbog kardiohirurškog lečenja. O proceduri podnošenja zahteva se treba detaljno raspitati pre ili nakon operacije, kod Vašeg izabranog lekara u ustanovi primarne zdrastvene zaštite, tj Domu zdravlja.

Operisao sam srce, hteo bih u invalidsku penziju šta da radim?

Srce se ne operiše da bi bolesnici išli u penziju već da bi normalno živeli i radili, tj. da bi se poboljšao kvalitet života i sprečio nastanak kardiovaskularnih događaja. Većina bolesnika posle operacije na srcu može da nastavi sa poslom ubrzo nakon operacije. Nekada je potrebna promena vrste i tipa poslova, koje bolesnik obavlja na svom radnom mestu. Ukoliko postoji ozbiljno oštećenje funkcije srca ili opšteg zdravstvenog stanja, ranijim kardiovaskularnim događajima i/ili nakon operacije, treba proceniti radnu sposobnost bolesnika. Ovim se bave posebne medicinske službe u okviru medicine rada, a u skladu sa propisanim procedurama od strane Ministarstva zdravlja i vlade Republike Srbije, o čemu će Vas informisati u ustanovama primarne medicinske zaštite.

Kada se okrećem u krevetu osećam da mi se nešto  pomeri na mestu grudne rane?

Verovatno je grudna kost nestabilna. Javite se svom kardiohirurgu. Na isto, mogu upućivati i simptomi da se nešto pomera ili krcka prilikom disanja.

Imam povišenu temperaturu. Iz grudne rane mi nešto curi?

Povišena temperatura, crvena rana i sekrecija iz rane mogu biti znak infekcije rane. Kod svake sumnje na infekciju rane treba se odmah javiti u nadležnu kardiohiruršku ustanovu.

Operisao sam srce pre dve nedelje, slabo se osećam?

Različiti bolesnici različito podnose operaciju na srcu. To zavisi od starosti, celokupnog zdravstvenog stanja i težine operacije. Slabost nakon operacije je najčešće pitanje sporijeg oporavka. Ukoliko ne osećate napredak ili Vaše stanje počne da se pogoršava obavezno se javite lekaru.

Po dolasku kući imam temperaturu?

Temperatura neposredno nakon operacije nije neuobičajena stvar. Međutim bolesnici odlaze iz bolnice tek kada imaju normalnu temperaturu. Ukoliko Vam se kod kuće javi povišena temperatura javite se nadležnom lekaru i nikako ne započinjite samolečenje antibioticima. Vaš nadležni lekar će odlučiti o daljem lečenju i eventualnom ponovnom upućivanju u kardiohiruršku ustanovu u kojoj ste operisani.

Nakon operacije na srcu sam promukao, zašto?

Promuklost nakon operacije na srcu je posledica prisustva jedne cevi koja je omogućavala nesmetano disanje dok ste bili u anesteziji. Trebalo bi spontano da prođe. Ukoliko ne prođe za dve nedelje javite se lekaru.

Pri mokrenju nakon operacije imam osećaj pečenja?

Verovatno se radi ili o iritaciji mokraćnih puteva nakon prisustva katetera ili je u pitanju infekcija. Potrebno je da se javite svom lekaru.

Nakon operacije imam proliv, šta da radim?

Zbog upotrebe antibiotika koji se koriste nakon operacije, često dolazi do narušavanja normalne crevne bakterijske flore. To neretko izaziva pojavu proliva, koji se uglavnom može sanirati upotrebom preparata sa probiotskim bakterijskim kulturama (Bulardi, Linex, Probiotic…), koje možete uzimati i pre nego se savetujete sa lekarom. Ukoliko je broj tečnih, neformiranih stolica, veliki i dugo traje te dovodi do značajnog opšteg slabljenja, neohodna je lekarska pomoć i dalje mikrobiološko ispitivanje, radi određivanja adekvatne terapije.

Srce mi ubrzano i nepravilno lupa, nizak mi je pritisak, loše se osećam?

Ovo mogu biti znaci prisustva anemije, dehidratacije i drugih lakše korektabilnih uzroka; ali i ozbiljnijih srčanih problema i/ili drugih pridruženih poremećaja. Javite se lekaru!

Šta su ti minimalno-invazivne kardiohirurške procedure?

Minimalno invazivna kardiohirurgija podrazumeva intervencije sa manjom operativnom traumom – manjim rezom.

Šta se sve u kardiohirurgiji može operisati minimalno-invazivnim metodama?

Mogu se operisati izolovane bolesti srčanih zalistaka i bypass-evi.

Šta je to mini-sternotomija?

Mini-sternotomija ili J-sternotomija je pristup srcu uz samo delimično presecanje grudne kosti. Ostaje samo manji rez po sredini grudne kosti. Na ovaj način može se pristupiti srčanim zaliscima.

Šta su endoskopske operacije srca?

Endoskopske operacije srca spadaju u minimalno invazivne kardiohirurške procedure kod koji se srce operiše po pincipima endoskopske hirurgije, ali je zbog ugradnje prstena ili zaliska potrebno napraviti mali rez u naboru ispod desne dojke. Zbog ovoga se ove procedure nazivaju “port-access” hirurgijom ili operacijama kroz “ključaonicu”.

Koje su prednosti endoskopskih – “port-access” operacija na srcu?

To su intervencije kod kojih je trauma znatno smanjenja uz istovremeno značajan estetski efekat. Sama intervencija na srcu pri tome mora biti urađena na isti način kao i pri normalnom rezu. Ovi bolesnici imaju manji postoperativni bol, brži oporavak, ranije se vraćaju svakodnevnim aktivnostima, mogu spavati na strani.

Šta se sve na srcu može operisati endosopskim putem?

Ovim putem sa uglavnom operiše, rekonstruiše ili menja mitralni zalistak. Mogu se raditi i manje urođene mane kao i intervencije na trikuspidnom zalisku. Za uspeh intervencije bolesnik mora biti pravilno odabran i stimulisan.