Odeljenje poluintenzivne nege – Kardiohirgija 1: 011/3601 709, 011/3601 710

Odeljenje opšte nege – Kardiohirurgija 2:  011/3601 712

 

Informacije o bolesniku: svaki dan  u vremenu od 11:00-12:00 i u period od 18:00-19:00