Odeljenja postoperativne nege Klinike za kardiohirurgiju su jedna celina i nju čine Odeljenje poluintenzivne nege i Odeljenje opšte nege. Ona se nalaze se na drugom spratu zgrade Instituta. Ovde se leče bolesnici koji su nakon predviđene kardiohirurške procedure, potpuno stabilni prevedeni iz intenzivne nege radi nastavka lečenja.

Dolaskom na Odeljenje o Vašem zdravlju će brinuti kardiohirurg koji Vas je operisao, kardiolozi i medicinske sestre.

Na Klinici za kardiohirurgiju svakodnevno se sprovode lekarske i sestrinske vizite. Glavna vizita je u periodu od 8:30 do 9:00. U glavnoj viziti ćete biti obavešteni o toku Vašeg lečenja. Tokom trajanja vizite možete postaviti pitanja koja Vas interesuju vezana za Vaše lečenje.

Tokom boravka u bolnici moguće je da budete prevedeni sa jednog na drugo odeljenje u sastavu Klinike za kardiohirurgiju. Taj prelazak ne menja tok Vašeg lečenja.

U početku sve fizičke aktivnosti će biti veliki napor za Vaš organizam i to je uobičajeno u toku Vašeg oporavka. Vremenom ćete osećati sve veću snagu i bolju fizičku aktivnost, te ćete moći duže da šetate i sedite.

Prvih mesec dana do šest nedelja posle operacije ćete morati da ležite na leđima.

Sa Vama će svakodnevno raditi nadležni fizioterapeut i fizijatar. Fizikalna terapija obuhvata niz vežbi koje će Vam biti pokazane i koje će sprovoditi fizioterapeuti. Vežbe disanja i kašljanja su vrlo bitne nakon operacije.

Apetit je posle operacije nešto slabiji, ali će se postepeno vraćati. Hrana će biti prilagođena Vašim potrebama. Kada budete počeli sami da jedete nikako to nemojte raditi u poluležećem ili ležećem položaju.

Moguće je da osećate bolove u predelu grudnog koša nakon operacije. Obavezno to prijavite medicinskoj sestri ili kardiologu koji će Vam ordinirati odgovarajuću dozu lekova protiv bolova.

Svakodnevno će Vam kontrolisati mesta na kojima je urađen hiruški rez. Ukoliko ste imali operaciju bypass-a nosićete elastične zavoje na nozi sa koje je uzeta vena.

Prvi put se možete tuširati 3-5 dana nakon operacije. Sva uputstva i pomoć ćete dobiti od medicinske sestre.

Svaki dan možete dobiti informacije o bolesniku u vremenu od 11:00 – 12:00  i u period od 18:00 – 19:00 na telefon 011/3601 709 ili 712. Opšte informacije o bolesniku možete dobiti od strane medicinske sestre dok detaljne zdravstvene informacije možete dobiti od odeljenskog lekara. Molimo Vas da se o zdravstvenom stanju bolesnika informišu samo najbliži (bračni drug ili deca).

Na Klinici za kardiohirurgiju posete su dozvoljene u periodu od 15:00 – 16:00. Tokom posete članovi Vaše porodice moraju poštovati Kućni red koji se nalazi u svakoj bolesničkoj sobi.

Posete nisu dozvoljene deci ispod 12 godina.

Vaš otpust će se planirati 7 do 10 dana nakon operacije.

Svakodnevno će se pratiti tok Vašeg oporavka i shodno tome planirati odlazak kući. Prilikom dobijanja otpusne liste dobićete detaljna usmena i pisana uputstva o daljem toku Vašeg lečenja. Na Vašoj otpusnoj listi pisaće datum i vreme Vašeg prvog kontrolnog pregleda koji će se obaviti u ambulanti za kardiohirurgiju našeg Instituta.

Na dan odlaska iz bolnice trebao bi neko da dođe po Vas (ili član porodice ili će se transport obaviti vozilom nadležne Hitne pomoći). Ukoliko je to Hitna pomoć, bolnica će blagovremeno organizovati ovaj transport za Vas.

Prvih nekoliko dana nakon odlaska iz bolnice dobro bi bilo da neko od porodice bude sa Vama kako bi Vam pomogli u obavljanju Vaših dnevnih aktivnosti.