Koliko se čeka na operaciju po prijemu na Odeljenju preoperativne nege?

Najčešće se pre operacije na Odeljenju preoperativne pripreme provede nekoliko dana. Kod hitnih kardiohirurških stanja, bolesnici bivaju operisani u najkraćem mogućem roku.

Kako se rodbina može informisati o ishodu operacije?

Informacije o zdravstvenom stanju bolesniku se daju samo najbližim članovima porodice.

Obaveštenje možete dobiti preko telefona intenzivne nege: 011/3601 717 – intenzivna nega na drugom spratu ili 011/3601 719 – intenzivna nega na trećem spratu.

Pre odlaska na hiruršku intervenciju bićete upoznati u kojoj jedinici intenzivne nege ćete boraviti nakon operacije.

Koje lekove uzimam tokom boravka na odeljenju?

Na Odeljenju preoperativne pripreme uzimate lekove koje vam prepišu odeljenski lekari. Takođe je potrebno da ih informišete o svojoj svakodnevnoj terapiji pre prijema u bolnicu kako bi se na vreme isključili za operaciju nepoželjni lekovi, a terapija se prilagodila Vašim uobičajenim lekovima.

Da li je dozvoljeno pušenje na odeljenju?

Po zakonu pušenje je zabranjeno u bolnicama. Takođe je izuzetno rizično, naročito pre hirurške intervencije.

Da li i kada trebam da prestanem da uzimam aspirin?

Da. Sa uzimanjem aspirina prestanite 5 dana pre zakazanog prijema u bolnicu.

Kako da se ponašam dan pre operacije?

Dan pred odlazak u operacionu salu budite smireni i pozitivno raspoloženi. Slušajte savete medicinskog osoblja i obavezno se pridržavajte istih. Nemojte uzimati hranu i tečnost nakon vremena koje će vam reći osoblje na odeljenju.

Osećam strah pred operaciju?

Sasvim je normalno da se bojite pred svaki hirurški zahvat. Pokušajte da brigu podelite sa rodbinom i bolesnicima sa odeljenja. Slobodno se obrati i osoblju za eventualnu pomoć. Pred ulazak u salu dobićete lekove koji će vas dodatno opustiti.

Koliko je rizična moja operacija na otvorenom srcu?

Kardiohirurške intervencije nose izvesni operativni rizik. Ovaj rizik zavisi od težine bolesti, godina života, opšteg stanja bolesnika i pridruženih bolesti. U slučaju povećanog operativnog rizika, Vi i Vaša porodica ćete biti blagovremeno informisani.

Šta je to pristanak na operativno lečenje?

Bolesnik ima pravo da bude informisan o svim rizicima koje sa sobom nosi kardiohirurška intervencija. Nakon toga potpisuje dokument čime potvrđuje da je upoznat sa eventualnim rizicima kao i pristanak za operativno lečenje.

Osećam kao da sam dobio prehladu. Šta da radim?

Prehlada je najčešće virusna infekcija koja može nepovoljno uticati na tok operacije. U Vašem je interesu da prijavite prehladu lekaru koji će potom proceniti težinu prehlade i odlučiti o daljem lečenju.