Informisani pristanak

Kardiohirurške procedure kao i sve druge hirurške intervencije nose odgovarajući operativni rizik. To je zapravo verovatnoća odnosno mogućnost da dođe do komplikacija tokom i nakon operacije na otvorenom srcu. Pravo bolesnika je da u potpunosti bude upoznat sa mogućim komplikacijama koje su vezane za kardiohiruršku operaciju.

Operativni rizik se procenjuje za svakog bolesnika pojedinačno. Lekari na Odeljenju preoperativne pripreme će Vas precizno upoznati sa rizicima od mogućih komplikacija vezanim za Vaše zdravstveno stanje i operaciju na koju idete. Takođe će odgovoriti na sva Vaša pitanja u vezi sa tim. Nakon toga, ukoliko ste saglasni, potpisaćete da ste upoznati sa operativnim rizicima, odnosno da prihvatate kardiohiruršku intervenciju kao i rizike koje ona sa sobom nosi.

Pristanak za operativno lečenje je obavezan, i predstavlja važan pravni document.

Ukoliko bolesnik proceni nakon razgovora sa lekarima da je predočen operativni rizik previsok, on može naravno odustati od daljeg operativnog lečenja i u toj situaciji je obavezan da potpiše izjavu da je detaljno upoznat sa rizikom od operacije i da odbija kardohiruršku intervenciju na Institutu Dedinje, te da se otpušta iz bolnice na lični zahtev.