Na Odeljenju preoperativne pripreme se obavlja priprema bolesnika za hirurško lečenje. Tokom ovog perioda rade se dopunske analize i pregledi, ali i nega u cilju što bolje pripreme za operativno lečenje. Bolesnici će takođe biti informisani o kardiohirurškoj proceduri i svemu onom što ih čeka nakon toga.

Uobičajeno čekanje na operativni zahvat nakon prijema na Institut je par dana. Ponekad zbog preopterećenosti operativnog programa, ovaj period može biti produžen o čemu će bolesnici biti posebno informisani.

Kod pojedinih bolesnika će nekada biti potrebna značajna dodatna dijagnostika koja će takođe produžiti njihov boravak na Odeljenju preoperativne pripreme.

Tokom boravka na Odeljenju preoperativne pripreme bolesnici će biti upoznati sa operativnim rizikom odnosno dati pismeni pristanak na isti.

Bolesnici na Odeljenju preoperativne pripreme primaju kardiološku terapiju propisanu od nadležnog lekara odeljenja. Svakog dana lekari obavljaju vizitu, razgovaraju sa bolesnicima i pomažu im u vezi sa pitanjima i eventualnim nejasnoćama u vezi sa planiranom operacijom.

U interesu je bolesnika da ordinirajućeg lekara precizno informišu o svom trenutnom zdravstvenom stanju i terapiji koju uzimaju kako bi operacija protekla bez komplikacija.

Posete su dozvoljene svakog dana od 15:00-16:00.

Pušenje na odeljenju je strogo zabranjeno. Pored kršenja zakona, pušenje direktno utiče na zdravstveno stanje bolesnika i može uticati na rast operativnog rizika i komplikacija.