Šef: Prof. dr Ljiljana Jovović
Saradnici: Prof. dr Aleksanda Nikolić, Dr Milan Vuković

Bavi se dijagnostikom i kontinuiranim praćenjem bolesnika sa urođenih srčanim manama u odraslih (USMO), procenom njihove težine korišćenjem potrebnih dijagnostičkih metoda i tehnika kao i adekvatnim lečenjem. U kabinetu se procenjuju potreba i mogućnost za operativno ili interventno lečenje kao i procena adekvatnog termina za intervenciju.

Kabinet učestvuje u edukaciji bolesnika kako bi znali da prepoznaju tegobe koje zahtevaju javljanje specijalisti pre planirane regularne kontrole kao i da prihvate tegobe koje su normalne u sklopu oboljenja koje imaju.

Ova služba organizuje Konzilijume sa stranim konsultantima 2-3 puta godišnje u cilju sveobuhvatne procene bolesnika sa komplikovanim urođenim srčanim manama, a takođe koordinira radne posete gostujućih kardiohirurga, u zavisnosti od potrebe za planirane operacije koje su veoma komplikovane i koje se ne rade rutinski u našoj zemlji.

Osim toga održava saradnju sa ostalim ustanovama u našoj zemlji koje se bave kardiologijom i kardiohirurgijom odraslih i/ili pedijatrijskih bolesnika sa urođenim srčanim manama.
Za pregled je potrebno poneti uput za specijalistički pregled kao i svu predhodnu dokumentaciju.