Professor Alessandro Giamberti, MD Phd, Head of Congenital Cardiac Surgery, Policlinico San Donato, Milano, Italija, operisao je odrasle bolesnike sa urođenim srčanim manama u IKVB Dedinje.
Izveštaji o radnim posetama:

Radna poseta 6. – 9. jula 2014.

Radna poseta 27. – 29. oktobra 2014.

Radna poseta 13. – 16. decembra 2015.

Radna poseta 3. – 6. aprila 2016.

Radna poseta 9. – 11. oktobra 2016.

Radna poseta 2. – 4. aprila 2017.

Radna poseta 29. – 31. oktobra 2017. 

a_giamberti

Dr Alessandro Frigiola i dr Alessandro Giamberti operišu na IKVB Dedinju tešku srčanu manu, avgust 2011. 

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel:
011/3601 671 (Eho kabinet)
e-mail: echo@ikvbd.com