Odeljenje Kardiologije

Lekari:
Dr Tatjana Babić Petković – specijalista Interne medicine
Dr Marijana Ljubić – specijalista Interne medicine
Dr Ana Karalejić – lekar na specijalizaciji Interne medicine
Dr Milica Dragićević Antonić – lekar na specijalizaciji Interne medicine
Dr Maja Milošević – klinički lekar

Glavna sestra: Violeta Bojić

Koronarna jedinica

Šef: Ass dr Srđan Bošković – specijalista Interne medicine

Lekari:
Dr Milica Matić

Kardiološka ambulanta

Šef: Dr Nataša Stokuća Korać – specijalista Interne medicine

Lekar:
Dr Svetlana Kiridžić – specijalista Interne medicine