v.d. Načelnik: Dr Dejan Vukajlović, dr sci. med, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, EHRA akreditovani elektrofiziolog

Odsek za elektrofiziologiju

Šef: Dr Velibor Ristić, mr sci. med. specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, EHRA akreditovani elektrofiziolog

Odsek za elektrostimulaciju

Šef: Dr Milosav Tomović, mr sci. med, specijalista interne medicine

Odsek za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku i ambulantno praćenje

Šef: Dr Ružica Jurčević, mr sci. med, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Stacionarni deo:

U okviru službe za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju funkcioniše i odeljenje sa 15 ležećih bolesnika, na koje su smešteni bolesnici radi završne obrade i pripreme za odgovarajuću elektrofiziološku ili elektrostimulacijsku proceduru, bolesnici neposredno nakon intervencija, kao i bolesnici radi reševanja akutnih aritmoloških stanja.