Aritmološka ambulanta radim svakim radnim danom u dve smene od 8:00-20:00

1. Dijagnostički prvi pregled
Pregled pacijenata sa poremećajima ritma, upućenih od strane nadležnog interniste ili kardiologa. Bolesnici koji su upućeni iz drugih ustanova, dolaze sa urađenim Holter-EKG-om, ehokardiogramom, i optimalno, EKG zapisom tahikardije. Od bolesnika se dobijaju podaci o intenzitetu tegoba, udruženim bolestima, procenjuje se rizik povezan sa armitmijom i, konačno, planira lečenje i postavlja indikacija za dalje mere – kateterska ablacija, implamentacija pejsmejkera, kardioverter defibrilatora, ili dodatna ispitivanja (npr. koronarografija, skener srca, magnetna rezonanca srca i slično).

2. Telemetrijske kontrole pejsmejkera, defibrilatora, loop rekordera
Procena funkcije pejsmejkera, ispravnosti elektroda, nivoa baterije, kao i provera da li je u proteklom periodu uređaj zabeležio postojanje nepravilnosti srčanog rada. Godišnje se obavi oko 3 800 kontrola.

Prvi pregledi zakazivanje: 8:30-9:00
Kontrolni pregledi od 9:00-9:30

3. Analiza 24H EKG Holter monitoringa
Postavljanje, skidanje Holter aparata, analiza EKG zapisa i postavljanje dijagnoze poremećaja ritma detektovanog tokom Holter monitoringa. Godišnje se analizira 1 500 pregleda 24h EKG Holter monitoringa.

Prvi pregledi zakazivanje: 8:30-9.00
Kontrolni pregledi od 9:00-9.30